Tập Đoàn Danh Khôi (NRC) tiếp tục mua lại 40 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Lam Lê

Thời gian mua lại trái phiếu trước hạn dự kiến vào ngày 29/12/2022 hoặc thời điểm khác theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu.

CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (mã CK: NRC) vừa công bố phương án mua lại trước hạn 20% giá trị tổng lô trái phiếu NRCH2123002 phát hành ngày 29/12/2021.

Cụ thể, theo kế hoạch, NRC sẽ mua lại 20% giá trị trái phiếu phát hành, tương đương 40 tỷ đồng. Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn bằng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi cộng dồn còn phải thanh toán từ kỳ thanh toán gần nhất đến ngày mua lại.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá của cả lô là 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 29/12/2023. Lãi suất là 11%/năm. Đây là trái phiếu riêng lẻ, có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Thời gian mua lại trái phiếu trước hạn dự kiến vào ngày 29/12/2022 hoặc thời điểm khác theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu.

NRC cho biết sẽ dùng nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mua lại trái phiếu đợt này.

Trước đó, NRC cũng thông báo kế hoạch mua lại trước hạn 160 tỷ đồng trái phiếu NRCH2123001 phát hành ngày 22/11/2021.

Đây cũng là trái phiếu riêng lẻ, có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 2 năm và lãi suất 11%/năm.

Về tình hình kết quả kinh doanh, NRC cũng ghi nhận kết quả sa sút mạnh so với cùng kỳ.

Trong quý 3, công ty không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào từ dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản trong khi cùng kỳ đạt hơn 34 tỷ đồng khiến tổng doanh thu thuần ghi nhận chỉ hơn 36 tỷ - giảm tới 69% so với quý 3/2021 và giảm 34% so với quý trước đó; giá vốn bán hàng không đáng kể giúp công ty thu lãi gộp 36 tỷ đồng.

Trong kỳ, Danh Khôi bất ngờ ghi nhận 15 tỷ đồng từ hoạt động tài chính (chủ yếu là doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đã thực hiện) trong khi chi phí tài chính tăng gấp hơn 3 lần lên mức 4,9 tỷ (toàn bộ là chi phí lãi vay).

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động trong kỳ giảm đáng kể trong đó Danh Khôi không ghi nhận bất kỳ khoản chi phí bán hàng nào trong kỳ và hoàn nhập gần 37 tỷ đồng chi phí doanh nghiệp nhờ hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và hợp đồng có rủi ro.

Ở chiều ngược lại, thu từ LỢI NHUẬN KHÁC khiến NRC lỗ gần 60 tỷ đồng (chủ yếu từ các giao dịch mua giá rẻ của công ty) trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi 9,9 tỷ.

Sau cùng, Danh Khôi chỉ còn lãi ròng gần 16 tỷ đồng - giảm tới 79% cùng kỳ năm ngoái và giảm tới 85% so với mức lãi 106 tỷ đồng trong quý trước đó.

Dù vậy, nhờ sự đột phá kinh doanh trong quý 2 nên sau 3 quý năm 2022, NRC vẫn ghi nhận tăng trưởng  kinh doanh với doanh thu đạt 193 tỷ đồng - tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021; lãi ròng 9 tháng đạt 67 tỷ - gấp 11 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch kinh doanh cả năm với mức 905 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lãi sau thuế, hiện doanh nghiệp bất động sản này mới chỉ hoàn thành được 21% kế hoạch doanh thu và hơn 33% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của NRC tăng 17% lên mức 2.359 tỷ đồng trong đó các khoản phải thu chiếm tới 80% với gần 1.889 tỷ đồng. NRC đang có phát sinh 300 tỷ đồng tiền ký quỹ tại CTCP Đầu tư Xây dựng Saigon Land liên quan đến hợp đồng ngày 15/7/2022 giữa Saigon Land với CTCP DKTK Thuận An. Sau đó không lâu, cả Saigon Land và DKTK Thuận An đều trở thành công ty con của NRC thông qua các thương vụ M&A.

Lượng tiền mặt của công ty đến cuối quý 3 chỉ ở mức gần 2,7 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm từ mức hơn 51 tỷ hòi đầu năm về còn 362 triệu đồng.

Nợ phải trả của NRC tăng 9% so với đầu năm lên gần 941 tỷ đồng trong đó nợ vay tăng 30% lên gần 627 tỷ đồng.

Trong BCTC quý 3/2022, NRC ghi nhận có 195 tỷ đồng nợ vay từ trái phiếu sẽ đáo hạn vào cuối tháng 12/2023. Đáng nói, tất cả khoản vay của NRC tại các ngân hàng và từ trái phiếu đều có tài sản đảm bảo là các tài sản cố định như quyền sử dụng đất hoặc xe ô tô.

Vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối quý 3 tăng mạnh lên mức 1.420 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 346 tỷ.

Tin Cùng Chuyên Mục