Tập đoàn Hoà Phát (HPG) đặt mục tiêu lãi 10.000 tỷ trong năm 2024, dự kiến phát hành hơn 581 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Năm nay, "vua" thép đặt mục tiêu năm tới mang về doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với thực hiện năm 2023.

Đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 10.000 tỷ đồng

Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) vừa công bố một số nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo đó, "vua" thép đặt mục tiêu năm tới mang về doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với thực hiện năm 2023. Nếu đạt được đây sẽ là mức doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử và lợi nhuận cao nhất từ 2022.

Về phân phối lợi nhuận, với khoảng 6.800 tỷ lợi nhuận sau thuế, Hòa Phát dự kiến trích 340 tỷ đồng cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi và 68 tỷ đồng để trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ còn đến 6.392 tỷ đồng. 

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Theo đó, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 với tỷ lệ 10%. Tập đoàn theo đó sẽ phát hành hơn 581 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 63.962 tỷ đồng. 

Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần 3.212 tỷ đồng và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với giá trị 2.603 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2024, Hòa Phát dự định trích tối đa 5% lợi nhuận thực đạt cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi và trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng Ban điều hành.

Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long dự kiến thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ dự kiến 10%.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, HPG ghi nhận doanh thu sụt giảm gần 16% còn 118.953 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm sút 19,5% còn 6.800 tỷ đồng.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, tập đoàn Hòa Phát sản xuất 1,38 triệu tấn thép thô, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2023. Bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao, phôi thép đạt 1,15 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ.

Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 575.000 tấn, giảm 2% so với 2 tháng đầu 2023. Thép HRC đóng góp 542.000 tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Với các sản phẩm hạ nguồn HRC, ống thép Hòa Phát ghi nhận 88.000 tấn sau 2 tháng, giảm 17%. Tôn mạ các loại đạt sản lượng 66.000 tấn, tăng 39%, chủ yếu nhờ sản lượng xuất khẩu tôn 2 tháng qua tốt hơn so với cùng kỳ 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục