Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) chi 150 triệu USD mua trái phiếu Công ty BIM land và Thanh Xuân, hỗ trợ mục tiêu về khí hậu

Gia An

Nguồn vốn huy động bằng trái phiếu này giúp các doanh nghiệp phát hành mở rộng kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao khả năng cạnh tranh và hỗ trợ mô hình tăng trưởng carbon thấp của Việt Nam.

Ngày 19/9, Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên của nhóm Ngân hàng thế giới - cam kết đầu tư 3.500 tỷ đồng (khoảng 150 triệu USD) vào các trái phiếu liên kết bền vững bằng nội tệ do Công ty cổ phần BIM Land và công ty con là Công ty cổ phần Thanh Xuân phát hành.

Nguồn vốn huy động bằng trái phiếu này giúp các doanh nghiệp phát hành mở rộng kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao khả năng cạnh tranh và hỗ trợ mô hình tăng trưởng carbon thấp của Việt Nam.

Đầu tư của IFC gồm 2 khoản đăng ký mua trái phiếu 2.333 tỷ đồng (khoảng 100 triệu USD) do BIM Land và 1.167 tỷ đồng (khoảng 50 triệu USD) do Công ty CP Thanh Xuân phát hành. Cả hai doanh nghiệp này đều là công ty con của BIM Group.

Số tiền thu được từ IFC sẽ được BIM Land sử dụng để phát triển dự án ở tỉnh Vĩnh Phúc; triển khai các giải pháp tiết kiệm nước và năng lượng tại hai khách sạn tại Phú Quốc.

IFC kỳ vọng, trái phiếu liên kết bền vững sẽ cung cấp ưu đãi cho BIM Land và Công ty cổ phần Thanh Xuân tăng cường tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại 3 khách sạn sẽ đạt tiêu chuẩn EDGE - hệ thống chứng nhận công trình xanh của IFC. Các giải pháp này dự kiến sẽ giúp giảm được khoảng 4.000 tấn phát thải CO2 mỗi năm, tương đương với lượng khí thải nhà kính từ 890 ô tô chạy xăng trong một năm.

Ngoài ra, IFC cũng hỗ trợ BIM Land xây dựng khung tài chính liên kết bền vững với những mục tiêu hoạt động bền vững được thiết kế phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Ông Thomas Jacobs - Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào - nói: “Vốn tư nhân là chìa khóa cho quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Việc phát hành trái phiếu liên kết bền vững bằng nội tệ đầu tiên trong nước là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển của các công cụ tài chính xanh sáng tạo như một kênh huy động vốn mới cho các dự án thông minh với khí hậu tại Việt Nam”.

Tính đến nay, IFC đã cam kết tài trợ dài hạn hơn 900 triệu USD để hỗ trợ các dự án liên quan đến khí hậu tại Việt Nam. Tổng cam kết đầu tư của IFC tại Việt Nam đạt gần 1,9 tỷ USD trong năm tài chính 2023, để giúp các doanh nghiệp trong nước phục hồi sau đại dịch Covid-19 và vượt qua những khó khăn đến từ môi trường trong nước cũng như quốc tế.

Tin Cùng Chuyên Mục