Tập đoàn Thiên Long (TLG) dự chi 117 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2022

Linh Anh

Dự kiến, ngày 11/01/2023, các cổ đông của TLG sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản.

Ngày 30/12/2022 tới đây là ngày cuối cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã CK: TLG) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng tiền mặt. 

Với gần 77,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TLG dự chi gần 117 tỷ đồng để trả cổ tức. Dự kiến, ngày 11/1/2023, các cổ đông của TLG sẽ nhận được tiền vào tài khoản.

Trước đó, vào ngày 03/06, TLG đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền cũng với tỷ lệ 15% cho các cổ đông. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức năm 2022 của TLG là 30% bằng tiền - tương đương 3.000 đồng/đơn vị, qua đó hoàn thành kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng gần đây, tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 898,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 403 tỷ đồng, lần lượt cao 100% và 144% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của tập đoàn Thiên Long
Kết quả kinh doanh quý III/2022 của tập đoàn Thiên Long

Đáng chú ý, việc đẩy mạnh truyền thông sản phẩm mới, và chiến dịch tái định vị thương hiệu đã khiến chi phí tăng mạnh. Trong đó chi phí bán hàng ở mức 207 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 75 tỷ đồng.

Khấu trừ thêm các loại chi phí khác và thuế, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 103,5 tỷ đồng, gấp hơn 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của tập đoàn ghi nhận đạt 2.780 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Lãi ròng ghi nhận khoản 404 tỷ đồng, tăng 125% so với 9 tháng năm 2021.

Năm 2022, TLG đặt mục tiêu 3.250 tỷ doanh thu và 280 tỷ lợi nhuận. Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty thực hiện được 85% mục tiêu doanh thu và hoàn thành vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của TLG là 2.755 tỷ đồng tăng thêm 309 tỷ so với đầu năm, trong đó có tới 811,7 tỷ đồng là hàng tồn kho, chủ yếu là nguyên vật liệu, thành phẩm hàng hóa.

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng lên mức 2.077 tỷ đồng vào ngày cuối tháng 9, tăng 252 tỷ đồng; trong đó có tới 676 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tin Cùng Chuyên Mục