Tham vọng trở thành 'công ty tỷ đô', Digiworld đặt mục tiêu kinh doanh năm 2024 tăng trưởng đáng kể

Giang Phạm

Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 22% so với tăng trưởng so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 490 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm 2023. 

Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld, mã ck: DGW) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/4 tới đây theo hình thức trực tuyến. 

Tiếp nối hành trình trở thành 'công ty tỷ đô'

Để từng bước hiện thực hóa, tiếp nối hành trình trở thành 'công ty tỷ đô', lãnh đạo Digiworld xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 có sự tăng trưởng đáng kể.  

Tham vọng trở thành 'công ty tỷ đô', Digiworld đặt mục tiêu kinh doanh năm 2024 tăng trưởng đáng kể - Ảnh 1

Cụ thể, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 22% so với tăng trưởng so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 490 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm 2023. 

Nhìn lại năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt 18.817 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 354 tỷ đồng, giảm 48%. Với kết quả này, công ty hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Về định hướng năm 2024, Digiworld cho biết công ty sẽ tiếp tục duy trì quan hệ bền chặt với đối tác hiện có và tìm kiếm đối tác tiềm năng mới. Cùng với đó, công ty mở rộng kênh phân phối đa ngành, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như đội ngũ để phát triển ngành hàng mới, nâng cao thị phần, doanh thu và lợi nhuận. 

Lên phương án chia cổ tức tỷ lệ 35%

Theo tài liệu họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị DGW trình đại hội thông qua phương án chia cổ tức 2023 với tổng tỷ lệ 35%, bao gồm 5% bằng tiền mặt (tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng) và 30% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 30 cổ phiếu mới). Nguồn vốn chi trả cổ tức được lấy từ phần lãi sau thuế chưa phân phối.

So với thực tế phân phối lợi nhuận 2022, DGW dự kiến giảm một nửa phần cổ tức tiền mặt, nhưng quay trở lại với việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. 

Với hơn 167 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DGW dự chi gần 84 tỷ đồng và phát hành thêm hơn 50 triệu cổ phiếu để hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2023.

Dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP

Cũng tại Đại hội, DGW sẽ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tổng số lượng 2 triệu cổ phiếu. Với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu, DGW dự kiến thu về 20 tỷ đồng.

Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, DGW dự kiến nâng số lượng cổ phiếu lên 219,2 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ gần 2.192 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục