Thống nhất ban hành Nghị định mới về mức lương tối thiểu vùng

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Nội vụ thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thực hiện từ ngày 01/7/2024.

Trả lời công văn số 1167/BLĐTBXH-QHLĐTL ngày 22/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, tại văn bản số 1943/BNV-TL ngày 10/4/2024, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Thống nhất ban hành Nghị định mới về mức lương tối thiểu vùng - Ảnh 1

Thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thực hiện từ ngày 01/7/2024; đồng thời, đề nghị rà soát việc điều chỉnh mức lương tối thiểu phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019.

* Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì mức lương tối thiểu vùng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất như sau:

Thống nhất ban hành Nghị định mới về mức lương tối thiểu vùng - Ảnh 2

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ thì mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

Thống nhất ban hành Nghị định mới về mức lương tối thiểu vùng - Ảnh 3

Như vậy, so với quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến tăng như sau:

Vùng I tăng 280.000 đồng; Vùng II tăng 250.000 đồng; Vùng III tăng 220.000 đồng; Vùng IV tăng 200.000 đồng./.

Tin Cùng Chuyên Mục