Tổng Công ty Đường sắt xin miễn, giảm hơn 200 tỷ đồng tiền thuế, phí

Minh Hữu

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin miễn, giảm các khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét miễn, giảm các khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020. Sau đó, Bộ Giao thông - Vận tải có công văn gửi Bộ Tài chính về giải pháp để khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho Tổng công ty Đường sắt.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện, Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư, mức thu này là là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. Khoản phí phải nộp năm 2020 của VNR khoảng 213 tỷ đồng.

VNR cũng xin miễn trích nộp ngân sách nhà nước tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020 khoảng 14,6 tỷ đồng.

VNR than khó nên xin giảm thuế, phí hơn 200 tỷ đồng.
VNR than khó nên xin giảm thuế, phí hơn 200 tỷ đồng.

Bộ Giao thông - Vận tải cho rằng việc VNR đề nghị miễn, giảm các khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020 là có cơ sở. Do đó, Bộ Giao thông - Vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm các khoản thu, nộp nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho VNR.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vận tải hành khách giảm mạnh dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của VNR sụt giảm nghiêm trọng.

9 tháng đầu năm 2020, sản lượng vận tải hàng hóa ước đạt hơn 3,6 triệu tấp xếp, bằng 99% so với cùng kỳ; Sản lượng vận tải hành khách ước thực hiện được hơn 3 triệu lượt khách lên tàu, bằng 45,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải đường sắt 9 tháng đầu năm giảm 34,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.179 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2020, VNR có 1.634 lao động bị ảnh hưởng việc làm, trong đó 423 lao động nghỉ luân phiên không hưởng lương từ 5-13 ngày công, 1.211 lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động.

Tin Cùng Chuyên Mục