Tổng Công ty Gas Petrolimex (PGC) sắp chi gần 73 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

Giang Phạm

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/12.

Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (mã CK: PGC) vừa công bố Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12% (tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.200 đồng). 

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/12. Ngày thực hiện dự tính là 07/04/2023. Nguồn vốn sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Với hơn 60,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền PGC sẽ chi để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức này là gần 72,4 tỷ đồng. 

Trong cơ cấu cổ đông của PGC, hai cổ đông lớn là Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX) sở hữu hơn 31,6 triệu cổ phiếu (tương đương 52,37% vốn) và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) nắm giữ hơn 3,6 triệu cp (tương ứng 5,97% vốn). Như vậy, PLX và MB Capital sẽ nhận về lần lượt gần 38 tỷ đồng và hơn 4,3 tỷ đồng cổ tức từ PGC.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, PGC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 955 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 149,6 tỷ đồng, tăng 39,3%. Giá vốn hàng bán tăng 25% đạt hơn 805 tỷ đồng nên biên lợi nhuận gộp quý này tăng từ 14% lên 16%.

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của PGC.
Kết quả kinh doanh quý III/2022 của PGC.

Trừ các khoản chi phí, Gas Petrolimex ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 30 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận đạt hơn 10 tỷ đồng).

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân lợi nhuận quý 3 tăng mạnh chủ yếu do mức nền thấp của quý III/2021 - thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận của Công ty bị giảm mạnh.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, PGC đạt gần 3.022 tỷ đồng cho doanh thu thuần, tăng 27,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 93 tỷ, giảm 4,1% so với 9 tháng đầu năm 2021.

So với kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua vào Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi đầu năm, PGC đã hoàn thành 85,6% kế hoạch doanh thu và hơn 73,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin Cùng Chuyên Mục