TP HCM lên kế hoạch xây dựng thành phố phía Đông

Thành Trung

Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố sẽ dẫn dắt kinh tế TP HCM và vùng TP HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức.

UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định 2655 về kế hoạch hành động xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, đáng chú ý là UBND TP HCM giao cho Sở Nội vụ TP HCM chủ trì xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính "Thành phố phía Đông" trực thuộc TPHCM. Giai đoạn trước mắt là tham mưu sắp xếp, sáp nhập ba quận (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức).

Theo đó, thành phố sẽ lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể khu vực 3 quận phía Đông thành phố là Quận 2, Thủ Đức và Quận 9 thành Khu đô thị sáng tạo. Hứa hẹn đây sẽ là khu vực dẫn dắt kinh tế TP HCM và vùng TP HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao trong tương lai.

Thành phố tổ chức lập quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cho khu vực phía Đông, định hướng kéo dài tuyến metro số 1 kết nối với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương nhằm tăng cường vận tải hành khách công cộng đáp ứng 50% - 60% nhu cầu đi lại của người dân Khu đô thị sáng tạo phía Đông đến năm 2040.

Thành phố cũng sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử thành phố và đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh.

Đồng thời, quyết định đặt mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung để quản lý các nguồn lực đất đai, tài nguyên môi trường và cơ sở hạ tầng trên địa bàn 3 quận. Trong đó, ưu tiên thực hiện trước việc thống kê hiện trạng đất công, kênh rạch, giao thông, bến bãi logistics, công trình kiến trúc trên 5 tầng và cơ sở sản xuất trong năm 2020.

 

Tin Cùng Chuyên Mục