Ts. Lê Thị Thiên Hương: Đặc khu - Thời cơ đặc biệt cho công nghiệp văn hoá sáng tạo?

Lê Thị Thiên Hương

15:56 11/01/2018


Hiện nay, chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của toàn cầu hóa, của kỹ thuật số - nơi hàng rào ngăn cách giữa các quốc gia, giữa các cá nhân trên thế giới ngày càng mờ nhạt đi.

BÌNH LUẬN

loading