Từ 1/5, cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Theo Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15, từ 1/5, hành vi cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán.

Cụ thể, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.

Trì hoãn cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

 Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Trì hoãn việc cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước;

+ Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.

Phạt đến 30 triệu đồng hành vi không cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện kiểm toán

 Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Không cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước;

+ Cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.

Phạt nặng hành vi từ chối cung cấp thông tin, tài liệu

Đối với hành vi từ chối cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước sẽ bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục