Vân Đồn sẽ là thành phố thứ 5 của Quảng Ninh

Thành Trung

Với việc đưa Vân Đồn lên thành phố, Quảng Ninh sẽ tiếp tục là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước. Hiện Quảng Ninh có 4 thành phố: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí.

Thông tin từ UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), mới đây, đơn vị này đã ra Quyết định phê duyệt Đề cương Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập Thành phố Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại III. Đây dự kiến là thành phố thứ 5 trên địa bàn Quảng Ninh.

Cụ thể, phạm vi lập Đề án đề nghị bao gồm toàn bộ phạm vi ranh giới diện tích huyện Vân Đồn, diện tích tự nhiên toàn huyện khoảng 2.171,33km2. Trong đó, diện tích đất tự nhiên là 581,83km2; với 12 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn Cái Rồng và 11 xã (Đông Xá, Hạ Long, Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Đài Xuyên, Bình Dân, Vạn Yên, Bản Sen, Thắng Lợi và Ngọc Vừng). Dân số toàn huyện là 49.046 người.

Khu vực nội thị dự kiến gồm: Thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long, với diện tích 51,33km2; dân số thường trú 32.278 người.

Khu vực ngoại thị: Gồm 9 xã (Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Đài Xuyên, Vạn Yên, Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi và Bình Dân), với diện tích 532,6km2; dân số thường trú 16.768 người.

Theo Quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh thì huyện Vân Đồn sẽ lên thành phố trước năm 2030. Tuy nhiên, huyện Vân Đồn phấn đấu lên thành phố trực thuộc Quảng Ninh giai đoạn 2026 - 2027; chậm nhất là năm 2028 nhân kỷ niệm 80 năm thành lập huyện.

Tin Cùng Chuyên Mục