Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) giảm 41% mục tiêu lãi năm 2023, muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Linh Anh

Về phương án phân phối lợi nhuận, HAH trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm gần 35,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2022, tương đương tỷ lệ 50%.

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã CK: HAH) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2023 với nhiều nội dung quan trọng gồm kế hoạch kinh doanh, trả cổ tức, phát hành trái phiếu,…

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, HAH đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.959 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 41% về 492 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của HAH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của HAH

Trong đó, tổng sản lượng là hơn 1 triệu TEU (khai thác cảng ước tính 418.000 TEU; khai thác Tàu ước tính 396.000 TEU; và sản lượng Depot ước tính 192.000 TEU).

Đối với cảng và logistics, Công ty dự kiến tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị khoảng 300 tỷ đồng và tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HAH trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm gần 35,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2022, tương đương tỷ lệ 50%. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của HAH sẽ tăng từ gần 683 tỷ đồng lên hơn 1.034 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Năm 2023, HAH đặt kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị HAH dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước với tổng giá trị huy động 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có kỳ hạn 4-5 năm, gồm 500 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu được áp dụng lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 6%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023 và 2024, phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn thu được để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tin Cùng Chuyên Mục