Vicostone (VCS) dự chi 480 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2, tỷ lệ 30%

Giang Phạm

Trước đó, vào tháng 6/2022, VCS đã trả cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 30%. Qua đó, nâng tổng mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022 lên 60%.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone (mã: VCS) vừa thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022, tỷ lệ 30%. Điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu cũ sẽ nhận được 3.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 2/12. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 15/12.

Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi khoảng 480 tỷ đồng trả cổ tức đợt này.

Trước đó, vào tháng 6/2022, VCS đã trả cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 30%. Qua đó, nâng tổng mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022 lên 60%.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng gần nhất, VCS ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.093 tỷ đồng, giảm 41,3 % so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng, giảm 58,7% so với quý III/2021.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, Vicostone ước đạt 4.431 tỷ đồng doanh thu, 941 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tương ứng 14,8% và 27,8% so với cùng kì năm 2021.

Năm 2022, Vicostone vẫn đặt mục tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 8.367 tỷ đồng và 2.413 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty ước tính đã hoàn thành được 53% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản của VCS đạt 7.061 tỷ đồng tính đến ngày 30/9, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ vay của công ty là 1.543 tỷ đồng, chiếm 22% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 5.146 tỷ đồng bao gồm 3.439 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCS vừa có nhịp hồi gần 20% từ đáy và hiện đang dừng ở mức 44.600 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn thấp hơn 64% so với đỉnh đạt được giữa tháng 10 năm ngoái.

Tin Cùng Chuyên Mục