Viettel đầu tư ra nước ngoài trong quý II chỉ lãi 15 tỷ đồng

Thành Trung

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng tốt nhưng do biến động tỷ giá không thuận lợi nên lợi nhuận trước thuế quý II chỉ đạt 15 tỷ đồng.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel - Viettel Global (Mã CK: VGI) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 6% lên 4.309 tỷ đồng. Lãi gộp tăng trưởng tới 15%, đạt 1.658 tỷ đồng.  Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng tốt nhưng do biến động tỷ giá không thuận lợi nên lợi nhuận trước thuế quý II chỉ đạt 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên, luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuê của VGI đạt 1.172 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viettel Global ghi nhận 8.613 tỷ đồng doanh thu, lãi gộp tăng gần 19% lên 3.292 tỷ đồng.

Khu vực Đông Nam Á vẫn đóng vai trò chủ đạo với hơn 4.400 tỷ doanh thu và 1.085 tỷ đồng lợi nhuận. Trong đó, Viettel Myanmar - đơn vị vận hành mạng Mytel, tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Viettel Global. 

Sau khi tăng trưởng gấp đôi trong quý I, tổng doanh thu các công ty liên kết của Viettel Global (gồm Viettel Myanmar, Star Telecom và Metcom) tiếp tục tăng 50% trong quý II. Lũy kế 6 tháng, tổng doanh thu của các công ty này tăng 76%, từ 5.300 tỷ lên 9.322 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần qua đó tăng vọt từ 200 tỷ lên 1.708 tỷ đồng, trong đó phần ghi nhận vào kết quả kinh doanh của Viettel Global đạt 837 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục