Vinaconex (VCG) dự kiến phát hành hơn 48,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Linh Anh

Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên gần 5.345 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tổng Công ty cổ phần Vinaconex (mã CK: VCG) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Theo đó Vinaconex dự kiến phát hành hơn 48,58 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Giá cổ phiếu phát hành là 10.000 đồng/đơn vị. Nếu phát hành thành công, dự tính VCG sẽ thu về được 485,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các quỹ theo số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022.

Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên gần 5.345 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và phù hợp quy định pháp luật.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Vinaconex ghi nhận doanh thu tăng 47% so với cùng kỳ năm trước lên 1.965 tỷ đồng. Trong đó, mảng xây lắp đem về cho Tổng công ty 1.378 tỷ đồng, tăng 54% so với quý I/2022.

Vinaconex (VCG) dự kiến phát hành hơn 48,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng tới hơn 40% lên mức 1.650 tỷ đồng, Chi phí tài chính cũng tăng 16% lên 226 tỷ đồng. 

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của VCG chỉ đạt 18,8 tỷ đồng, giảm tới 98% so với cùng kỳ. 

Tính đến ngày 31/3/2023, Vinaconex ghi nhận giá trị hàng tồn kho 7.282 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty còn có 6.764 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn. 

Tổng nợ phải trả của Vinaconex là 12.689 tỷ đồng, và gấp 1,37 lần vốn chủ sở hữu. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vinaconex đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.340 tỷ đồng, tăng 70% so với thực hiện năm 2022; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 8% còn 860 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, Vinaconex mới đạt 2,2% mục tiêu lợi nhuận năm 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục