Vừa bị UBCKNN xử phạt, kinh doanh kém khởi sắc, Xây dựng Điện VNECO4 (VE4) thông báo dự kiến sẽ rút hồ sơ chào bán hơn 1 triệu cổ phiếu

Linh Lang

Trước đó, VE4 dự kiến chào bán gần 1,03 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Giá bán là 20.000 đồng/cp.

CTCP Xây dựng Điện VNECO4 (mã CK: VE4) vừa công bố thông tin về việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng đã nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thay đổi phương án chào bán.

Ngày 25/11/2022, VE4 đã nộp bổ sung hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, Công ty có kế hoạch thay đổi một số nội dung trong phương án chào bán trong hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã nộp. Do đó, Công ty tạm thời xin rút hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và sẽ tiến hành các thủ tục chỉnh sửa, hoàn thiện và nộp lại hồ sơ trong thời gian tới.

Trước đó, VE4 dự kiến chào bán gần 1,03 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Giá bán là 20.000 đồng/cp. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Vừa bị UBCKNN xử phạt, kinh doanh kém khởi sắc, Xây dựng Điện VNECO4 (VE4) thông báo dự kiến sẽ rút hồ sơ chào bán hơn 1 triệu cổ phiếu - Ảnh 1

Cụ thể, Công ty trích gần 1,32 tỷ đồng thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình; 6,78 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng; 6,1 tỷ đồng thanh toán tiền lượng cho người lao động, 4,6 tỷ đồng thanh toán tiền nhân công thuê ngoài cho công trình Nậm sung – Nông Cống; 1,6 tỷ đồng thanh toán các công nợ phải cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa, còn lại 200 triệu đồng dùng để mua trang bị công cụ, dụng cụ.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với VE4 với số tiền tổng cộng lên đến 360 triệu đồng.

Theo đó, VE4 bị phạt 150 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch.

Theo nội dung giải trình của công ty tại công văn số 344/VNECO4-Hội đồng quản trị ngày 7/11/2022 có nêu công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhưng tại Báo cáo thường niên năm 2021 có nêu “Hội đồng quản trị có 2 thành viên độc lập không điều hành trực tiếp là Ông Trần Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Văn Bốn”. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá điều này là sai lệch đối với nội dung giải trình của công ty.

Biện pháp khắc phục hậu quả với VE4 là công ty buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 125 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hiện VE4 có 5 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó không có thành viên độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Chưa dừng lại, VE4 còn bị phạt thêm 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Quyết định của SSC ghi rõ, công ty không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 8/7/2021.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, VE4 ghi nhận doanh thu đạt hơn 20 tỷ, giảm 1,75 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 1,1 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu giảm hơn 1,75 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm. Nguyên nhân vì khối lượng nghiệm thu lớn nhưng lợi nhuận gộp thấp do quá trình thi công chi phí vật tư tăng giá, ảnh hưởng của đại dịch Covid19 kéo dài khiến thời gian thi công lâu hơn.

Tin Cùng Chuyên Mục