Xây lắp Điện I (PC1) bị truy thu, xử phạt thuế hơn 3,7 tỷ đồng

Thạch Bàn

CTCP Xây lắp điện I bị truy thu tiền thuế nộp thiếu hơn 2,6 tỷ đồng (trong đó 149,3 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và gần 2,5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp); tiền chậm nộp là 479,6 triệu đồng và tiền phạt hành chính là 540,6 triệu đồng.

Công ty cổ phần Xây lắp Điện I (mã CK: PC1) vừa nhận thông báo về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Xây lắp Điện I (PC1) bị truy thu, xử phạt thuế hơn 3,7 tỷ đồng - Ảnh 1

Cụ thể, Xây lắp điện I bị truy thu tiền thuế nộp thiếu hơn 2,6 tỷ đồng (trong đó 149,3 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và gần 2,5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp); tiền chậm nộp là 479,6 triệu đồng và tiền phạt hành chính là 540,6 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền PC1 bị Cục Thuế TP. Hà Nội truy thu và phạt là hơn 3,7 tỷ đồng.

Theo quyết định trên, công ty chưa thực hiện phân bổ thuế GTGT khấu trừ đầu vào cho doanh thu không chịu thuế, khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định.

Bên cạnh đó, công ty hạch toán chi phí lãi vay vượt mức khống chế quy định của Chính phủ, hạch toán thu nhập chịu thuế các hoạt động ưu đãi, miễn thuế không đúng quy định, chưa thực hiện vốn hóa chi phí lãi vay, chi phí khấu hao không đúng quy định, chi phí quản lý doanh nghiệp của các hóa đơn có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của PC1 tăng 87,75% so với trước kiểm toán, tương ứng tăng thêm 197,1 tỷ đồng lên 421,7 tỷ đồng.

Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng sau kiểm toán do công ty ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát khi chuyển khoản đầu tư từ Công ty liên kết thành công ty con theo giá trị ghi sổ. Trong BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét, công ty ghi nhận giá trị khoản đầu tư của đơn vị này theo giá trị hợp lý nên phát sinh khoản lãi từ việc đánh giá lại khoản đầu tư.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.536,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 421,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,5% và 94,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 19,6% về còn 9,5%.

Như vậy, lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng đột biến chủ yếu do công ty ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ lãi do đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Được biết, trong năm 2021, PC1 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 510 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, PC1 đã hoàn thành được 82,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Gần đây nhất, công ty cũng thông báo dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới, tương ứng dự kiến phát hành thêm 38,2 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tính tới 31/12/2020 và thời gian dự kiến là trong quý III – IV/2021.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến chào bán toàn bộ 432 cổ phiếu quỹ và phát hành mới 5.735.631 cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 3% tổng số cổ phiếu lưu hành cho cán bộ nhân viên. Giá phát hành ESOP dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển 2 năm kể từ ngày phát hành và thời gian dự kiến là trong quý III- IV/2021.

Tin Cùng Chuyên Mục