Xi măng Công Thanh và các công trình Nông thôn mới ở tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Lương Hiệu

09:32 29/10/2019


Tiếp theo sự đóng góp của Xi măng Công Thanh vào chương trình xây dựng Nông thôn mới ở các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, vừa qua, một lần nữa, xi măng Công Thanh đã đóng góp vào chương trình Nông thôn mới ở tỉnh Hà Tĩnh.

BÌNH LUẬN

loading