10 công việc sẽ ‘khát nhân lực’ trong năm 2024, cho phép nhân viên làm ngay tại nhà, có vị trí tạo thu nhập hơn 6 tỷ đồng/năm

Bạch Linh

Đây là 10 công việc cho phép làm từ xa hoặc làm kết hợp “cực hot” trên thị trường việc làm hiện nay và hứa hẹn mức lương vô cùng hấp dẫn.

Bạn hoàn toàn có thể kiếm được mức lương trung bình 50.000 USD/năm, thậm chí là nhiều hơn nếu đủ năng lực.

Theo Fort Worth Star-Telegram, dưới đây là 10 công việc cho phép nhân sự làm từ xa hoặc làm kết hợp và được trả lương hậu hĩnh hiện nay. Mỗi công việc có yêu cầu khác nhau về kinh nghiệm, trình độ học vấn và chứng chỉ cần thiết.

1. Giám đốc y tế: 275.000 USD/năm (6,7 tỷ đồng/năm)

- Công ty: TriWest Healthcare Alliance

- Hình thức: Làm việc từ xa

Vị trí này sẽ giám sát và tham gia đánh giá chất lượng lâm sàng, bình duyệt khoa học và tương tác với các nhà cung cấp. Các nhiệm vụ khác bao gồm chủ trì, điều phối các cuộc họp quan trọng và phát triển các kế hoạch liên quan.

2. Người đứng đầu các kỹ sư khoa học dữ liệu: 192.000 - 194.000 USD/năm (4,6-4,7 tỷ/năm)

- Công ty: Natera

- Hình thức: Làm việc từ xa

Nhiệm vụ bao gồm phát triển các thuật toán, đề xuất cải tiến và đóng góp vào danh mục sở hữu trí tuệ của công ty. Tin tuyển dụng sẽ kết thúc vào ngày 1/3/2024.

3. Quản lý chương trình công nghệ số: 189.000 - 215.000 USD/năm (4,6-5,2 tỷ/năm)

- Công ty: Citibank

- Hình thức: Làm việc kết hợp cả online-offline ở Irving, Texas

Vị trí này quản lý các nhóm kỹ thuật và sản phẩm, chịu trách nhiệm về mô hình hóa và thiết kế. Nhiệm vụ cũng bao gồm xem xét và xác nhận các chương trình Công nghệ thông tin, giám sát mục tiêu của dự án và định hướng lộ trình cho công ty.

4. Kỹ sư điện toán đám mây: 188.000 -203.000 USD/năm (4,5 - 4,9 tỷ/năm)

- Công ty: Adobe

- Hình thức: Làm việc kết hợp cả online-offline ở Austin

Vị trí này nghiên cứu, thiết kế và phát triển các chương trình phần mềm cho máy tính và mạng. Các nhiệm vụ khác bao gồm phân tích nhu cầu của người dùng, cập nhật phần mềm, cải tiến các hoạt động. Tin tuyển dụng sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 3.

5. Actuarial life valuation and modeling director: 178.000- 236.000 USD/năm (4,3-5,7 tỷ đồng/năm)

- Công ty: Transamerica

- Hình thức: Làm việc từ xa

Vị trí này sẽ lãnh đạo một nhóm chuyên viên phụ trách đánh giá cuộc sống. Nhiệm vụ bao gồm giải thích và trình bày dữ liệu cho quản lý cấp cao, cùng với quản lý công việc của các chuyên gia tính toán khác

6. Quản lý hệ thống doanh nghiệp: 166.000 - 194.000 USD/năm (4-4,7 tỷ đồng/năm)

- Công ty: Tập đoàn Infinera

- Hình thức: Làm việc từ xa

Vị trí này kiểm tra, phát triển, gỡ lỗi và phân tích quy trình kinh doanh của công ty. Các nhiệm vụ khác bao gồm thảo luận nhóm, kiểm tra tính sẵn có của dữ liệu và đảm bảo tiến độ của dự án.

7. Trưởng nhóm thương mại: 164.000 - 234.000 USD/năm (3,9 - 5,7 tỷ đồng/năm)

- Công ty: UMB Financial Corporation

- Hình thức: Làm việc từ xa

Vị trí này sẽ lãnh đạo một đội ngũ chuyên gia sản phẩm và bán hàng chuyên nghiệp - những người phụ trách thu hút các công ty hợp tác với UMB. Các nhiệm vụ khác bao gồm thiết lập mục tiêu bán hàng, phát triển hoạt động kinh doanh mới và gắn kết các mối quan hệ trong công ty. Tin tuyển dụng hiện đang mở.

8. Giám đốc chiến lược dữ liệu: 163.000 - 220.000 USD/năm (3,9-5,3 tỷ đồng/năm)

- Công ty: Trace3

- Hình thức: Làm việc từ xa

Vị trí này sẽ lãnh đạo và mở rộng nhóm tư vấn chiến lược dữ liệu. Nhiệm vụ bao gồm phát triển các chiến lược dựa trên dữ liệu, hướng dẫn khách hàng trong suốt quy trình kinh doanh và thực hiện tất cả các chiến lược của công ty. Tin tuyển dụng hiện đang mở.

9. Quản lý khách hàng trọng yếu: 155.000 - 160.000 USD/năm (3,7-3,9 tỷ đồng/năm)

- Công ty: Aescula

- Hình thức: Làm việc từ xa

Vị trí này chịu trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng và thị phần. Nhiệm vụ cũng bao gồm đóng vai trò là người liên lạc của công ty với tất cả các đơn vị kinh doanh, phát triển các kế hoạch và chiến lược bán hàng. Tin tuyển dụng hiện đang mở.

10. Cố vấn phân tích tài chính cấp cao: 147.000 USD/năm (3,5 tỷ đồng/năm)

- Công ty: Healthspring, Inc.

- Hình thức: Làm việc kết hợp cả online-offline ở Austin

Vị trí này phụ trách giám sát chiến lược tài chính, lập kế hoạch, thúc đẩy các quy trình chiến lược giá thầu, phân tích báo cáo tài chính và hợp tác với các cộng tác viên chủ chốt

Tin Cùng Chuyên Mục