39 câu nói nổi tiếng của Aristoteles, ai muốn thành công nhất định cần ghi nhớ và học hỏi

G.P (Tổng hợp)

13:54 29/08/2019


Đây đều là những câu nói đầy trí huệ của triết gia Hy Lạp vĩ đại Aristotle.

Cả thế giới học theo triết lý Jack Ma, còn Jack Ma lại học hỏi người này

Cả thế giới học theo triết lý Jack Ma, còn Jack Ma lại học hỏi người này

Ít ai có thể ngờ, người mà Jack Ma hâm mộ, học hỏi lại là người có chỉ số IQ không hề cao. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading