9 tháng kinh doanh chỉ hoàn thành 18% kế hoạch, Nông nghiệp BaF (BAF) kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022 sang năm 2024

Giang Phạm

Bên cạnh đó, Công ty BaF Việt Nam cũng gia hạn thời gian thực hiện phương phát phát hành cổ phiếu ESOP, chào bán cổ phiếu ra công chúng sang quý II/2024.

Kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022 sang năm 2024

Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF (mã ck: BAF) vừa công bố kết quả kiểm phiếu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông đã thông qua toàn bộ tờ trình.

Trong đó, đầu tiên, cổ đông thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty BaF Việt Nam.

Do tên đường Xa Lộ Hà Nội vừa đổi thành Võ Nguyên Giáp, vì vậy Công ty phải cập nhập lại địa chỉ là tầng 9, toà nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Tiếp đến, cổ đông Công ty BaF Việt Nam thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 8/5/2023 đến quý II/2024.

Đồng thời, thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP) đã duyệt ngày 8/5/2023, kéo dài đến quý II/2024.

Trước đó, vào ngày 8/5/2023, Công ty BaF Việt Nam thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023, tỷ lệ 17% tương đương khoảng 24,4 triệu cổ phiếu.  Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tối đa ngày 8/11/2023).

Như vậy, Công ty BaF Việt Nam đã kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022 từ năm 2023 sang năm 2024, trễ hơn so với kế hoạch thông qua đầu năm 2023.

Thứ ba, cổ đông thông qua gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng đến quý II/2024.

Trong đó, doanh nghiệp bổ sung phương án sử dụng vốn trong trường hợp việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để góp vốn cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu và/hoặc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Tâm Hưng không khả thi, hoặc không được cơ quan chức năng chấp thuận, Công ty sẽ thay thế góp vốn vào Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Song Hinh.

Trước đó, Công ty BaF Việt Nam đã thông qua kế hoạch chào bán hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/đơn vị. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0.4767, điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu BAF cũ sẽ được quyền mua thêm 47 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023, sau khi công ty hoàn tất các thủ tục xin phép chào bán từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Với mức giá bán 10.000 đồng/đơn vị, số tiền dự kiến huy động được hơn 684,3 tỷ đồng.

Cuối cùng, cổ đông Công ty BaF Việt Nam thông qua miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên thay thế là bà Hoàng Thị Thu Hiền và bà Lưu Ngọc Trâm.

9 tháng, BAF mới hoàn thành gần 18% kế hoạch lợi nhuận năm

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, BAF ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.218,9 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. 

9 tháng kinh doanh chỉ hoàn thành 18% kế hoạch, Nông nghiệp BaF (BAF) kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022 sang năm 2024 - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán giảm 37% về mức 1.075 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên mức 2,9 tỷ đồng, gấp 278 lần so với cùng kỳ ghi nhận tại 776,4 triệu đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng mạnh lên 44 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh.  

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,4%, tương ứng tăng thêm 5,88 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 11,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 14,28 tỷ đồng. 

Khấu trừ giá vốn và chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế quý III/2023 là 40 tỷ đồng, giảm 74,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lý giải về kết quả kinh doanh giảm, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là do BAF đã cắt giảm hoạt động kinh doanh thương mại nông sản theo lộ trình để tập trung nguồn lực vào hoạt động chăn nuôi chuỗi khép kín, đúng theo chiến lược đã được đề ra. Cùng với đó, giá bán heo từ đầu năm duy trì ở nền thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng heo bán ra chưa tăng tương ứng với quy mô đàn, một số trang trại cũng mới được đưa vào vận hành trong năm nay. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.625,4 tỷ đồng, giảm 25,8% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, BAF ghi nhận doanh thu chủ yếu từ các hoạt động kinh doanh nông sản và chăn nuôi. Trong đó, hoạt động kinh doanh nông sản giảm 31% lùi về mức 2.678 tỷ đồng. Doanh thu bán bất động sản đầu tư đạt 23,8 tỷ đồng, con số này không được ghi nhận ở cùng kỳ năm ngoái. 

9 tháng kinh doanh chỉ hoàn thành 18% kế hoạch, Nông nghiệp BaF (BAF) kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022 sang năm 2024 - Ảnh 2

Lợi nhuận sau thuế đạt 52,84 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ ghi nhận tại 286,2 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty BaF Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.525 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành được 52% kế hoạch doanh thu và gần 18% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của BaF Việt nam ghi nhận tăng 42,3% lên mức 6.729,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền giảm 53,2% về 70,8 tỷ đồng. 

Chiếm tới 27,7% tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn, ghi nhận tại 1.866 tỷ đồng. Tài sản cố định ghi nhận ở 1.412,7 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản. 

Giá trị hàng tồn kho tăng mạnh lên 1.405 tỷ đồng, trong khi con số này ở đầu năm chỉ ghi nhận tại 882 tỷ đồng. Tài sản biến động mạnh chủ yếu tài sản dở dang tài sản, ghi nhận mức tăng gấp 2,3 lần so với đầu năm, lên mức 815,6 tỷ đồng, là chi phí xây dựng trang trại.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính tới cuối quý III/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn có dấu hiệu tăng mạnh thêm 819,3 tỷ đồng lên mức 1.775,9 tỷ đồng, chiếm 26,4% tổng nguồn vốn. 

Chốt phiên giao dịch ngày 8/12, cổ phiếu BAF giảm 100 đồng, giao dịch quanh vùng thị giá 26.250 đồng/cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục