Agribank góp phần tích cực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thanh Ngọc

Trong năm 2022, Agribank chủ động tiết giảm 2.000 tỷ đồng để thực hiện giảm lãi suất, cho vay ưu đãi hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần tích cực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã tác động toàn diện đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 11/01/2022, tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm, mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Quốc hội, Chính phủ đã phê duyệt chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước 2%/năm, tối đa 40.000 tỷ đồng trong 02 năm 2022 - 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực.

Agribank góp phần tích cực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1

Góp phần đưa chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đi vào cuộc sống

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Agribank góp phần tích cực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 2

Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Agribank là ngân hàng tiên phong triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Năm 2022, kết quả nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Agribank là khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của Ngân hàng thương mại Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31 của Chính phủ, bằng nguồn lực của mình, Agribank chủ động giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với dư nợ bằng đồng Việt Nam tại thời điểm ngày 30/11/2022, tiếp tục hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang gặp vướng mắc, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước. Khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN hoặc có mục đích vay vốn kinh doanh xăng dầu… cũng được áp dụng chính sách giảm lãi suất này.

Agribank góp phần tích cực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 3

Song song với đó, ngân hàng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 160 ngàn tỷ đồng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thúc đẩy khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Ước tính có khoảng 2,2 triệu khách hàng được hưởng các chính sách hỗ trợ này.

Kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển “Tam nông”

Hệ thống ngân hàng đóng vai trò huyết mạch tích cực, kịp thời, hiệu quả của nền kinh tế; Là kênh dẫn vốn chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính tiền tệ có nhiều biến động, huy động vốn của ngành ngân hàng gặp nhiều khó khăn, nhiều giải pháp đồng bộ được Agribank nỗ lực triển khai nhằm tăng trưởng huy động vốn phù hợp với cân đối vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng tín dụng, đảm bảo thanh khoản và các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Năm 2022, hoạt động tín dụng tăng trưởng tích cực, tập trung vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, tăng trưởng tín dụng xanh, năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng với kiểm soát chặt chẽ cho vay đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Agribank góp phần tích cực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 4

Tổng dư nợ Agribank cho vay nền kinh tế đến nay đạt trên 1,42 triệu tỷ đồng, trong đó 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển “Tam nông”, tiếp tục dẫn đầu về tỷ trọng dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank tiếp tục là ngân hàng chủ lực triển khai 07 chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Agribank đã hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với 61 huyện nghèo với dư nợ hơn 605 tỷ đồng; Cho vay theo Quyết định 63, 65, 68 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp với dư nợ hơn 557 tỷ đồng; Cho vay tái canh cây cà phê với dư nợ hơn 193 tỷ đồng. Đối với cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank triển khai cho vay đến 100% số xã trên toàn quốc với dư nợ đạt hơn 605 ngàn tỷ đồng, trong đó trên 50% nguồn vốn cho vay xây dựng nông thôn mới để đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh các ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp giúp nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực; Gần 35% nguồn vốn đầu tư cho dịch vụ thương mại; Trên 15% nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thông qua mô hình tổ vay vốn, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chính sách tín dụng ngân hàng, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến… góp phần nâng cao dân trí của người dân, tạo niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thông qua triển khai các chương trình tín dụng chính sách, Agribank đã và đang đóng góp quan trọng vào công cuộc “xoá đói giảm nghèo”, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo động lực để nông nghiệp phát huy vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế.

Tin Cùng Chuyên Mục