BaF Việt Nam (BAF) sắp thâu tóm một công ty ở Gia Lai, chào bán cổ phiếu ESOP thấp hơn 60% thị giá thị trường

Giang Phạm

Giá chào bán cổ phiếu ESOP của BAF là 10.000 đồng/đơn vị, thấp hơn 62% so với thị giá kết phiên sáng ngày 22/01 (đứng ở 26.500 đồng/cổ phiếu).

Thâu toám Công ty cổ phần CNC Thành Đạt Gia Lai 

Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã ck: BAF) mới đây công bố nghị quyết thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu 99,99% Công ty cổ phần CNC Thành Đạt Gia Lai (Chăn nuôi Thành Đạt). Toàn bộ các quyết định về việc thương thảo, nội dung giao dịch, ký kết hợp đồng, văn bản… được giao cho bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc BAF đảm nhận.

Qua tìm hiểu, Công ty cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai mới được thành lập ngày 6/4/2022 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi lợn; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Thiện và ông Nguyễn Văn Hùng.

Bên cạnh việc 'thâu tóm' Chăn nuôi Thành Đạt, BAF cũng thông qua việc chào bán gần 7,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/đơn vị, thấp hơn 62% so với thị giá kết phiên sáng ngày 22/01 (đứng ở 26.500 đồng/cổ phiếu).

Đối tượng được mua ưu đãi là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhân sự chủ chốt của Công ty và công ty con. Công ty BaF Việt Nam cho biết, cổ phiếu ESOP chỉ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, sau 1 năm phát hành, lãnh đạo có thể bán trực tiếp ra bên ngoài.

Nếu phát hành thành công, BAF sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 1.500 tỷ đồng, tương đương 151 triệu cổ phiếu. 

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng giảm 81,5%

Về bức tranh tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.625,4 tỷ đồng, giảm 25,8% so với cùng kỳ.

BaF Việt Nam (BAF) sắp thâu tóm một công ty ở Gia Lai, chào bán cổ phiếu ESOP thấp hơn 60% thị giá thị trường  - Ảnh 1

Về cơ cấu doanh thu, BAF ghi nhận doanh thu chủ yếu từ các hoạt động kinh doanh nông sản và chăn nuôi. Trong đó, hoạt động kinh doanh nông sản giảm 31% lùi về mức 2.678 tỷ đồng. Doanh thu bán bất động sản đầu tư đạt 23,8 tỷ đồng, con số này không được ghi nhận ở cùng kỳ năm ngoái. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 52,84 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ ghi nhận tại 286,2 tỷ đồng.

BaF Việt Nam (BAF) sắp thâu tóm một công ty ở Gia Lai, chào bán cổ phiếu ESOP thấp hơn 60% thị giá thị trường  - Ảnh 2

Năm 2023, Công ty BaF Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.525 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành được 52% kế hoạch doanh thu và gần 18% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của BaF Việt nam ghi nhận tăng 42,3% lên mức 6.729,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền giảm 53,2% về 70,8 tỷ đồng. 

Chiếm tới 27,7% tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn, ghi nhận tại 1.866 tỷ đồng. Tài sản cố định ghi nhận ở 1.412,7 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản. 

Giá trị hàng tồn kho tăng mạnh lên 1.405 tỷ đồng, trong khi con số này ở đầu năm chỉ ghi nhận tại 882 tỷ đồng. Tài sản biến động mạnh chủ yếu tài sản dở dang tài sản, ghi nhận mức tăng gấp 2,3 lần so với đầu năm, lên mức 815,6 tỷ đồng, là chi phí xây dựng trang trại.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính tới cuối quý III/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn có dấu hiệu tăng mạnh thêm 819,3 tỷ đồng lên mức 1.775,9 tỷ đồng, chiếm 26,4% tổng nguồn vốn. 

Tin Cùng Chuyên Mục