Bamboo Capital (BCG) đầu tư 320 tỷ lập công ty tài chính

Quỳnh Chi

Bamboo Capital góp 80% vốn thành lập công ty con BCG Financial.

Công ty cổ phần Bamboo Capital (Mã CK: BCG) vừa thông báo về việc góp vốn thành lập công ty tài chính BCG Financial. Công ty này có vốn điều lệ ban đầu là 400 tỷ đồng, trong đó Bamboo Capital chiếm 80% (tương đương tổng giá trị vốn góp là 320 tỷ đồng).

Được biết, BCG Financial sẽ chuyên về lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội), cụ thể là hoạt động mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, môi giới mua bán nợ.

BCG thống nhất cử 3 người được ủy quyền làm đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của công ty tại BCG Financial, bao gồm ông Phạm Minh Tuấn (quản lý 32% vốn, tương đương 128 tỷ đồng), bà Hoàng Thị Minh Châu (quản lý 24% vốn, tương đương 96 tỷ đồng) và ông Nguyễn Mạnh Chiến (quản lý 24% vốn, tương đương 96 tỷ đồng).

Sau khi thành lập thêm BCG Financial, tập đoàn sẽ có 7 công ty con sở hữu trực tiếp, 45 công ty con sở hữu gián tiếp, bên cạnh 12 đơn vị liên kết kiểm soát trực tiếp và gián tiếp thông qua công ty con. Hầu hết các tổ chức thành viên đều hoạt động theo 4 lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn gồm sản xuất nông nghiệp, thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng và bất động sản, năng lượng tái tạo. Trong đó, năng lượng tái tạo là mảng chiến lược trung và dài hạn sẽ tạo nguồn thu, dòng tiền ổn định giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo kết quả kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm của BCG, doanh thu thuần đạt 1.448 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) 478 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và 1.670% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 336 tỷ đồng, gấp gần 19,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Bamboo Capital đặt mục tiêu doanh thu 5.375 tỷ đồng, LNST 806 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 27% mục tiêu doanh thu và 59% kế hoạch LNST năm.

Tin Cùng Chuyên Mục