Bamboo Capital

Bamboo Capital (BCG) thoát lỗ với doanh thu thuần đạt 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước

Bamboo Capital (BCG) thoát lỗ với doanh thu thuần đạt 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước

Công ty cho biết kết quả này có được nhờ lợi nhuận hợp nhất đến từ các công ty con. Trong đó, công ty đã hoàn tất bàn giao và chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.