Bamboo Capital

Bamboo Capital (BCG) “cắt” bớt 960 tỷ đồng định rót cho công ty bảo hiểm AAA trong tình cảnh kinh doanh tụt dốc, âm nặng dòng tiền

Bamboo Capital (BCG) “cắt” bớt 960 tỷ đồng định rót cho công ty bảo hiểm AAA trong tình cảnh kinh doanh tụt dốc, âm nặng dòng tiền

Theo phương án cũ, Bamboo Capital dự kiến góp vốn 1.315 tỷ đồng vào CTCP Bảo hiểm AAA – công ty con của BCG. Trong phương án mới, số vốn góp vào AAA chỉ còn 355 tỷ đồng, tức giảm tới 960 tỷ đồng. Đồng thời, thời gian bơm vốn cũng điều chỉnh từ quý 4/2022 sang quý 1 và quý 2/2023.
Bamboo Capital (BCG) giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Bamboo Capital (BCG) giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Trong văn bản giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, BCG nhận định giá cổ phiếu tăng trần là do cung cầu trên thị trường. Yếu tố tác động này do thị trường quyết định và nằm ngoài kiểm soát của công ty. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của BCG vẫn diễn ...
Bamboo Capital (BCG) thoát lỗ với doanh thu thuần đạt 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước

Bamboo Capital (BCG) thoát lỗ với doanh thu thuần đạt 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước

Công ty cho biết kết quả này có được nhờ lợi nhuận hợp nhất đến từ các công ty con. Trong đó, công ty đã hoàn tất bàn giao và chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.