Bamboo Capital (BCG) triển khai phương án chào bán 148,77 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Quỳnh Chi

Nếu chào bán thành công, công ty sẽ huy động được 1.785,2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (Mã CK: BCG) vừa công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán 148,77 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 50% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Nếu chào bán thành công, công ty sẽ huy động được 1.785,2 tỷ đồng.

Bamboo Capital (BCG) triển khai phương án chào bán 148,77 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu - Ảnh 1

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu lần này được tự do chuyển nhượng.

Số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 450 tỷ đồng đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Đông Thành 2; 350 tỷ đồng đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Đông Thành 1; và 985,2 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Đáng chú ý, số tiền bổ sung vốn lưu động có dùng 411,4 tỷ đồng trả nợ vay, 534,3 tỷ đồng trả nợ tiền mua cổ phần và chỉ có 39,5 tỷ đồng thực sự bổ sung vốn lưu động khác.

Thời gian dự kiến chào bán là trong quý IV/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trong quý II, doanh thu hợp nhất của BCG đạt 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng Công ty mang về gần 316 tỷ đồng, gấp 16 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BCG đạt 1.449 tỷ đồng doanh thu, tăng 60% so với quý II/2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 478 tỷ đồng, gấp 18 lần cùng kỳ.

Năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 806 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, BCG đã hoàn thành được lần lượt 27% và 59% kế hoạch năm.

Tin Cùng Chuyên Mục