Ban lãnh đạo Hòa Phát dự kiến nhận thù lao 54 tỷ đồng trong năm 2020

Hiếu Nguyễn

(Doanhnhan.vn) - Lãnh đạo công ty này đặt mục tiêu tăng tới 35% doanh thu và 19% lợi nhuận sau thuế trong năm 2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị để trình cổ đông trong kỳ họp thường niên sắp diễn ra.

Trong năm 2020, Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu đạt 86.000 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2019. Cùng với đó, dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 9.000 tỷ đồng, tăng gần 19%. 

Kết thúc năm 2019, doanh thu của Hoà Phát ghi nhận mức 63.658 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.578 tỷ đồng. Hòa Phát có sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm gần nhất.

Vốn là một doanh nghiệp nổi tiếng "chịu chi" trong việc trả thù lao cho ban lãnh đạo, năm 2020, Hoà Phát dự kiến trích 0,6% lợi nhuận sau thuế cho hoạt động này, thấp hơn mức 1% mà doanh nghiệp duy trì trong nhiều năm qua. Nếu đạt đúng mục tiêu đề ra, ban lãnh đạo Hoà Phát sẽ nhận mức thù lao 54 tỷ đồng. Ngoài ra, Hoà Phát vẫn giữ nguyên mức thưởng tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch dành cho ban điều hành.

Về cổ tức năm 2019, nghị quyết HĐQT của Hoà Phát dự định chi trả 25% vốn điều lệ, trong đó 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Cổ tức năm 2020 dự kiến ở mức 20%.

Về mức trả cổ tức bằng tiền mặt 5%, Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long từng chia sẻ trong một sự kiện hồi tháng 5 là sự cố gắng lớn của tập đoàn trong giai đoạn đầu tư: "Các bạn đừng thấy 5% là con số bé, đó là con số rất lớn ở thời điểm hiện tại nếu so với hàng trăm công ty trên sàn".

Bên cạnh đó, HĐQT Hoà Phát trình cổ đông thông qua phương án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất. Theo tờ trình, tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ cổ đông đã góp đủ là 30.000 tỷ đồng, vốn vay là 30.000 tỷ đồng (25.000 tỷ đồng là tổng số vốn vay cam kết bởi các tổ chức tín dụng và 5.000 tỷ đồng là vốn vay nội bộ các thành viên trong tập đoàn).

Tin Cùng Chuyên Mục