Bánh ngọt Bảo Ngọc (BNA) bị phạt do vi phạm trong giao dịch và không công bố thông tin

Phong Vân

Số tiền mà Công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tổng cộng là 225 triệu đồng.

Ngày 14/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (mã CK: BNA) có địa chỉ tại Lô A2 CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, Công ty bánh ngọt Bảo Ngọc bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, trong năm 2020 và năm 2021, Công ty thực hiện các giao dịch với bên liên quan của người quản lý doanh nghiệp (Công ty cổ phần Á Long và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam). Tuy nhiên, các giao dịch nêu trên chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Cùng với đó, Bảo Ngọc bị phạt thêm 100 triệu đồng vì không công bố và công bố không đúng thời hạn đối với các thông tin cần công bố theo quy định pháp luật.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Bảo Ngọc có 03 công ty con là:  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Nông sản thực phẩm Hồng Hà, Công ty cổ phần Liên doanh sản xuất Bảo Ngọc Thái Lan và Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty có 02 công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Nông sản thực phẩm Hồng Hà và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam.

Thế nhưng, Công ty đã không công bố thông tin về Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết trong năm 2021. 

Đồng thời, Công ty bánh ngọt Bảo Ngọc còn công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu bao gồm Nghị quyết HĐQT ngày 31/5/2021 thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Nghị quyết HĐQT ngày 07/7/2021 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT ngày 16/7/2021 về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, Nghị quyết HĐQT ngày 17/11/2021 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quý III, Bảo Ngọc ghi nhận doanh thu thuần đạt 269 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái; song lợi nhuận sau thuế đạt 18,1 tỷ đồng, giảm 14,8% so với quý III/2021. Công ty cho biết, nguyên nhân do nguyên liệu đầu vào tăng cao như: lúa mì (tăng đến 40%), dầu ăn, xăng dầu… Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khiến lợi nhuận giảm sút.

Bên cạnh đó, sức mua của thị trường sau đại dịch Covid-19 giảm mạnh. Đặc biệt, lãi suất vay ngân hàng quý III/2022 tăng cao, có ngân hàng tăng lãi suất cho vay dao động từ 8,5 – 10%/năm, dẫn tới chi phí lãi vay tăng làm giảm lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Bảo Ngọc ghi nhận doanh thu thuần đạt 810,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 53,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,8% và 3,5% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Năm 2022, ĐHĐCĐ BNA đã thông qua mục tiêu doanh thu đạt gần 1.312 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, BNA đã hoàn thành lần lượt 62% và 59% kế hoạch năm.

Cũng mới đây, BNA thông công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021. Cụ thể, BNA dự kiến phát hành gần 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Đồng thời, Bảo Ngọc sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Như vậy, với gần 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Ngọc sẽ chi tương đương gần 10 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là ngày 17/11.

Tin Cùng Chuyên Mục