Bình Định: Dự kiến đầu tư 7.352 tỷ đồng mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát

Đoàn Chi

UBND tỉnh Bình Định vừa giao Ban Quản lý Dự án Giao thông thực hiện các bước thủ tục đầu tư đối với 3 dự án mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát, theo Quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với vốn đầu tư dự kiến 7.352 tỷ đồng.

Bình Định: Dự kiến đầu tư 7.352 tỷ đồng mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát

Trong đó, có hai dự án đầu tư công gồm: Dự án Xây dựng đường cất hạ cánh số 2, các đường lăn nối và các công trình khác thuộc khu bay; Dự án Xây dựng di chuyển các công trình quân sự để bàn giao đất phục vụ xây dựng mở rộng khu hàng không dân dụng sẽ do UBND tỉnh Bình Định làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư.

Cụ thể, Dự án Xây dựng đường cất hạ cánh số 2, các đường lăn nối và các công trình khác thuộc khu bay có thời gian thực hiện trong năm 2024 - 2027; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.013 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 1.008 tỷ đồng (hiện ngân sách tỉnh Bình Định đã bố trí khoảng 700 tỷ đồng theo Quyết định số 4564, ngày 8/12/2023).

Dự án thực hiện các nội dung gồm xây dựng đường cất hạ cánh số 2; xây dựng hệ thống đường lăn; xây dựng hệ thống đường tuần tra, hàng rào, bốt gác; xây dựng hệ thống đèn tiếp cận; xây dựng hệ thống thoát nước khu bay đồng bộ; hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS; hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS.

Dự án Xây dựng di chuyển các công trình quân sự để bàn giao đất phục vụ xây dựng mở rộng khu hàng không dân dụng có thời gian thực hiện từ năm 2027 - 2032; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.207 tỷ đồng.

Dự án còn lại là Dự án Xây dựng khu hàng không dân dụng. Dự án sẽ thực hiện đầu tư mở rộng sân đỗ máy bay; xây dựng nhà ga hành khách T3; xây dựng nhà điều hành cảng hàng không; xây dựng nhà xe ngoại trường; xây dựng khu nhiên liệu hàng không; xây dựng nhà cảng vụ...

Đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất với dự kiến khoảng 3.132 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2027 - 2032.

UBND tỉnh Bình Định cũng giao Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức làm việc thống nhất với các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan về cơ chế vận hành các công trình khi đi vào hoạt động; kiến nghị Trung ương xem xét, cho cơ chế đầu tư đặc thù và hỗ trợ vốn đầu tư đối với 3 dự án nêu trên.

Tin Cùng Chuyên Mục