Bình xét các sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp năm 2023

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Sáng 7/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp Hội đồng bình xét sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp năm 2023.

Theo Báo cáo về việc đề xuất các sự kiện nổi bật năm 2023 của Ngành Tư pháp, tính đến ngày 24/11/2023, Văn phòng Bộ đã nhận được ý kiến đề xuất của 52 đơn vị với 40 sự kiện, trong đó có: 18 đơn vị thuộc Bộ; 08 tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 26 Sở Tư pháp; 31 Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố đề xuất các sự kiện nổi bật. Các sự kiện nổi bật năm 2023 chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, hợp tác quốc tế, xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và cải cách thủ tục hành chính. 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp bình xét  các sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp năm 2023.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp bình xét  các sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp năm 2023.

Trong thời gian tới, Văn phòng Bộ sẽ gửi lấy ý kiến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức thăm dò dư luận về các sự kiện nổi bật hàng năm của ngành Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam; chỉnh lý, gửi xin ý kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp; báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho ý kiến và trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định công bố các sự kiện nổi bật năm 2023 của ngành Tư pháp. 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng bình xét đã trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến đối với tiêu đề, nội dung sự kiện và thứ tự ưu tiên sắp xếp các sự kiện.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cơ bản đồng ý với ý kiến đề xuất của các thành viên Hội đồng bình xét các sự kiện ngành Tư pháp, đồng thời đánh giá các sự kiện đưa ra đã gắn liền với các sự kiện lớn, trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát nội dung các sự kiện được đề xuất, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện dự thảo các sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp.   

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục