Ngành Tư pháp

Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong năm 2022

Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong năm 2022

Sáng 08/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06/CP) trong năm 2022. Hội nghị có ...