Duy trì và “làm mới” hình ảnh của Bộ, Ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Chiều 9/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác hợp tác quốc tế năm 2023. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Đào Quý Lộc cho biết, với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của Lãnh đạo Bộ, cùng với những nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết của tập thể Lãnh đạo và công chức trong Vụ, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, Vụ Hợp tác quốc tế đã xuất sắc hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2022 và các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, cũng như các công việc đột xuất phát sinh với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Theo đó, Vụ đã linh hoạt, chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ trong điều chỉnh phương thức triển khai hoạt động hợp tác quốc tế, thống nhất và ký kết được hơn 10 văn kiện hợp tác, trong đó có 3 thỏa thuận cấp Chính phủ về hợp tác về pháp luật; 04 thỏa thuận/chương trình hợp tác nhân các chuyến thăm chính thức Lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước; ký kết 02 Thỏa thuận hợp tác trong chuyến công tác của Bộ trưởng đến Đức và Cuba. 

Duy trì và “làm mới” hình ảnh của Bộ, Ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế - Ảnh 1

Cùng với việc ký kết các văn kiện hợp tác, Vụ còn tham mưu thực hiện nhiều hoạt động hợp tác khác, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác với đối tác đặc biệt Lào đi vào chiều sâu, ngày càng bền chặt; tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Cuba theo hướng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Cuba trong cuối tháng 11/2022 và ký Ý định thư về dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba; làm sâu sắc quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp với Trung Quốc với việc ký Bản ghi nhớ hợp tác thay thế Nghị định thư hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1997; tiếp tục đẩy mạnh quan quan hệ hợp tác với các đối tác có nhiều kinh nghiệm hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam (như Đức, Pháp, Hungary, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...).

Hợp tác trên bình diện đa phương, toàn cầu tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy với nhiều hoạt động, trong đó nổi bật là tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao tại ASLOM 21 và các sự kiện do ASEAN,  tổ chức Luật phát triển IDLO tổ chức. Ngoài ra, Vụ còn tham mưu tiếp tục tăng cường hợp tác với EU với điểm nhấn tham gia Phiên họp lần thứ hai Tiểu ban Nhân quyền và Quản trị tốt, Pháp quyền và Quyền con người trong khuôn khổ Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Liên minh Châu Âu, đàm phán, xây dựng dự án hợp tác với EU giai đoạn 2023-2028.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Đào Quý Lộc trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Đào Quý Lộc trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Công tác thông tin đối ngoại, lễ tân đối ngoại được triển khai đồng bộ, song hành cùng các hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Bộ, tiếp tục duy trì và “làm mới” hình ảnh của Bộ Tư pháp trong các mối quan hệ với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt còn chậm; một số nhiệm vụ liên quan đến đối tác quốc tế còn gặp khó khăn trong việc theo sát kế hoạch dự kiến...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Vụ Hợp tác quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn tới đã đưa ra đường hướng rất rõ nét đối với công tác hợp tác quốc tế về pháp luật, hội nhập quốc tế và đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

Vụ trưởng Nguyễn Hữu Huyên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.
Vụ trưởng Nguyễn Hữu Huyên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.

Trong năm 2023, Thứ trưởng đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng, yêu cầu của Đảng và Nhà nước về đối ngoại nói chung và hợp tác quốc tế về pháp luật nói riêng; tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò đơn vị chủ trì, triển khai các chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng trong hợp tác quốc tế và vai trò đơn vị triển khai quản lý, điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác, khai thác hiệu quả các thỏa thuận, chương trình hợp tác đã ký kết, đồng thời chủ động nghiên cứu về các đối tác mới; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Vụ, cải tiến lề lối, phương thức làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, góp phần nâng cao hình ảnh của Bộ, ngành Tư pháp trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tin Cùng Chuyên Mục