Đẩy mạnh nâng cấp, phát triển các nền tảng, hệ thống thông tin và phần mềm ứng dụng

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Sáng 04/04, Thứ trưởng Mai Lương Khôi làm việc với Cục Công nghệ thông tin (CNTT) về kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thái Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Cục CNTT cho biết, triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Cục CNTT đã nghiêm túc thực hiện và hoàn thành 04/07 nhiệm vụ Quý I, đang triển khai 4/4 nhiệm vụ Quý I-II.

Chủ động nghiên cứu, xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp, phiên bản 3.0
Cụ thể, trong Quý I, với vai trò Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Cục CNTT đã chủ trì báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025, đôn đốc các Chủ đầu tư dự án xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai dự án đầu tư ứng dụng CNTT.

Cục cũng tham mưu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước” nhằm tập huấn, bồi dưỡng thêm kiến thức cơ bản về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và trao đổi, thảo luận các giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án, hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp.

Toàn cảnh buổi làm việc.  
Toàn cảnh buổi làm việc.  

Về nghiên cứu xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp phiên bản 3.0, Cục CNTT đã xây dựng Phiếu khảo sát, tổ chức khảo sát thông tin từ các đơn vị thuộc Bộ phục vụ việc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số.

Cơ bản hoàn thành kiểm thử toàn trình quy trình Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Công tác triển khai, quản lý, vận hành các nền tảng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT cũng được Cục CNTT chú trọng thực hiện. Đặc biệt, Cục CNTT đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu nâng cấp, phát triển, mở rộng các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp. Theo đó, Cục đã phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trong việc triển khai thủ tục: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua trục LGSP của Bộ và Trục NDXP của Bộ Thông tin và truyền thông; hướng dẫn, đôn đốc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm kết nối Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (EMC).

Đồng chí Phạm Quang Hiếu, Quyền Cục trưởng Cục CNTT phát biểu tại buổi làm việc.  
Đồng chí Phạm Quang Hiếu, Quyền Cục trưởng Cục CNTT phát biểu tại buổi làm việc.  

Ngoài ra, Cục CNTT, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, tỉnh Thừa Thiên Huế (Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông), Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản hành chính về trật tự xã hội - C06) đã hoàn thành kiểm thử toàn trình quy trình Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Trung tâm LLTPQG, Cục CNTT đã tổ chức tập huấn cho Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế quy trình Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Đến nay, các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an đã hoàn thành việc rà quét đối với các hệ thống của Bộ Tư pháp và được cấp tài khoản kết nối với các hệ thống của Bộ Công an. Khi có kết quả rà quét đối với Hệ thống của tỉnh Thừa Thiên Huế, quy trình Cấp phiếu sẽ được triển khai chính thức. (Dự kiến hoàn thành kiểm thử quy trình, kiểm tra an toàn thông tin, triển khai chính thức trong tháng 4/2024).

Các công tác: xây dựng văn bản, đề án; triển khai Dự án "Đầu tư hạ tầng Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp"; thông tin điện tử; duy trì, vận hành hạ tầng số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, phối hợp đơn vị liên quan đánh giá hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp;... đều đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành của Bộ

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong Quý I năm 2024, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Quý II năm 2024, Cục CNTT sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:
Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Cục, Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức của Cục; xây dựng ban hành Quy chế làm việc của Cục trên cơ sở Quy chế làm việc của Bộ (được sửa đổi).
Tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản liên quan đến đến hoạt động thông tin điện tử như: Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp...

Đồng chí Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục CNTT phát biểu tại buổi làm việc.  
Đồng chí Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục CNTT phát biểu tại buổi làm việc.  

Tiếp tục thực hiện khảo sát, xây dựng dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp, phiên bản 3.0; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Công an và thành phố Hà Nội, tỉnh thừa Thiên Huế triển khai chính thức việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID.

Phối hợp trong việc rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng theo lộ trình và chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ. Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thuê phần mềm cán bộ, nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp khi được giao kinh phí; bàn giao một số phần mềm cho các đơn vị thuộc Bộ có liên quan vận hành, nghiên cứu, phát triển.

Tiếp tục duy trì và phát triển, vận hành hạ tầng số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, tổ chức lựa chọn nhà thầu các nhiệm vụ thuê dịch vụ CNTT khi được giao kinh phí; hoàn thành việc kiểm toán Dự án Đầu tư Hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp;...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận các kết quả Cục đã đạt được trong Quý I. Thứ trưởng đề nghị Cục làm sâu sắc hơn các kết quả đạt được, nhận diện các hạn chế, khó khăn để đưa ra các giải pháp ngắn hạn, dài hạn và xác định các nhiệm vụ, công việc cụ thể cần triển khai. Trong Quý II/2024, Thứ trưởng đề nghị Cục tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: đảm bảo hoạt động ổn định của cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; an ninh mạng, an toàn thông tin; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để hướng dẫn, tư vấn triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, xây dựng hệ thống CSDL trong các lĩnh vực; xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp phiên bản 3.0, Chính phủ số; tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức hội nghị chuyển đổi số Bộ, ngành Tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ. ...

Thứ trưởng Mai Lương Khôi kết luận buổi làm việc.  
Thứ trưởng Mai Lương Khôi kết luận buổi làm việc.  

Thứ trưởng cũng cho ý kiến về nâng cấp, phát triển Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và định hướng các hoạt động phát triển của Trung tâm Thông tin…

Tin Cùng Chuyên Mục