Biwase (BWE) dự chi khoảng 250,7 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2022

Linh Anh

Dự kiến, ngày 26/4, các cổ đông sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase - mã CK: BWE) vừa thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 13%. Điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận về 1.300 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 31/1, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/1. Dự kiến, ngày 26/4, các cổ đông sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản.

Với hơn 192 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BWE cần chi khoảng 250,7 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ngoài ra, BWE thông báo dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 3. Ngày đăng ký cuối cùng là 31/1.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 11 tháng năm 2022, doanh thu công ty ước đạt 3.445 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 629 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, doanh thu trên chưa bao gồm doanh thu từ lĩnh vực xử lý chất thải trên 105 tỷ đồng.

Năm 2022, BWE đặt mục tiêu doanh thu 3.850 tỷ đồng và 750 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy, đến hết tháng 11, công ty đã thực hiện được 89% mục tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tin Cùng Chuyên Mục