Bổ sung quy hoạch 3 khu công nghiệp tỉnh Hải Dương có quy mô gần 1.000 ha

Giang Phạm

Ba khu công nghiệp được phê duyệt bổ sung là Khu công nghiệp Bình Giang 2, Khu công nghiệp Thanh Hà 2 và Khu công nghiệp Kim Thành 2.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký công văn số 1766 chấp thuận đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý bổ sung 3 khu công nghiệp là khu công nghiệp Bình Giang 2 (diện tích 303,27 ha) tại các xã Thái Hòa, Thái Dương, Tân Hồng và Bình Xuyên, huyện Bình Giang, Khu công nghiệp Thanh Hà 2 (diện tích 250 ha) tại các xã Thanh Cường và Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà; khu công nghiệp Kim Thành 2 (diện tích 437,24 ha) tại các xã Đại Đức và Tam Kỳ, huyện Kim Thành. 

Ba khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch có tổng diện tích gần 1.000 ha
Ba khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch có tổng diện tích gần 1.000 ha

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp được Thủ tướng phê duyệt không thay đổi.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư chịu trách nhiệm về các nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp nêu trên.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường có nhiệm vụ đảm bảo việc điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (khoảng 883 ha) phù hợp với quy định và ủy quyền của Thủ tướng tại văn bản số 451/TTg-NN ngày 6/4/2021, đáp ứng điều kiện để làm cơ sở bổ sung 3 khu công nghiệp nêu trên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Riêng với UBND tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh phải đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện. 

Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương phải có trách nhiệm chỉ đạo việc tích hợp phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, trong đó có khu công nghiệp Bình Giang 2, khu công nghiệp Thanh Hà 2 và khu công nghiệp Kim Thành 2 vào quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hải Dương thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh Hải Dương đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

Tin Cùng Chuyên Mục