Bộ Y tế quy định mới về giá dịch vụ xét nghiệm nCoV, giảm gần một nửa so với giá cũ, test nhanh giá không quá 109.700 đồng/xét nghiệm

Giang Phạm

Kể từ 10/11, giá test nhanh nCoV không quá 109.700 đồng/xét nghiệm và test PCR không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.

Ngày 9/11, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 16 hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm phát hiện virus Sars-CoV-2, có hiệu lực từ ngày 10/11.

Thông tư áp dụng trong 3 trường hợp gồm: Thanh toán chi phí xét nghiệm nCoV theo quy định về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm nCoV tự chi trả; các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Thông tư không áp dụng đối với trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm nCoV tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả.

Kể từ 10/11, giá test nhanh nCoV không quá 109.700 đồng/xét nghiệm và test PCR không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.
Kể từ 10/11, giá test nhanh nCoV không quá 109.700 đồng/xét nghiệm và test PCR không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.

Cụ thể, giá dịch vụ xét nghiệm nCoV bao gồm: Chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, trả kết quả xét nghiệm; Chi phí tiền lương; Chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo thực tế sử dụng. Giá này chưa tính chi phí khấu hao và quản lý.

Do sinh phẩm hóa chất có dải giá rộng và biến động khi diễn biến dịch bệnh phức tạp, chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh, thực chi theo loại test đã sử dụng và theo kết quả đấu thầu.

Tuy nhiên, để quản lý giá xét nghiệm, Thông tư của Bộ Y tế quy định mức thanh toán tối đa của dịch vụ xét nghiệm. Nếu chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn tổng mức thanh toán, cơ sở y tế được quyết toán phần chênh lệch thiếu vào nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Với test nhanh, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm. Mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm.

Giá bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương của đơn vị theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 16.400 đồng/xét nghiệm. Chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo kết quả đấu thầu của đơn vị là 50.000 đồng/test. Tổng chi phí thực hiện dịch vụ test nhanh là 66.400 đồng/xét nghiệm.

Như vậy, đơn vị y tế thu của người xét nghiệm, thanh toán với Quỹ bảo hiểm y tế  và ngân sách nhà nước là 66.400 đồng/xét nghiệm (không được thu và thanh toán theo mức tối đa 109.700 đồng/xét nghiệm).

Nếu trường hợp chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo kết quả đấu thầu của đơn vị là 100.000 đồng/test. Chi phí của xét nghiệm là 116.400 đồng/test nhưng theo Thông tư, đơn vị chỉ được thu của người bệnh, thanh toán với quỹ bảo hiểm, ngân sách nhà nước theo mức 109.700 đồng/test. Còn lại 6.700 đồng được được quyết toán vào nguồn kinh phí đã giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Với xét nghiệm RT-PCR, trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ cũng bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm. Mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm. Trường hợp gộp mẫu, sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp (nếu gộp 5 mẫu vào 1 xét nghiệm thì chia 5, gộp 10 mẫu thì chia 10...).

Trước ngày 1/7, giá xét nghiệm RT-PCR được Bộ Y tế quy định là 734.000 đồng/mẫu; test nhanh 238.000 đồng/mẫu. Như vậy mức giá mới này, chi phí test nhanh thấp hơn một nửa so với giá cũ.

Cùng với quy định giá dịch vụ xét nghiệm, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở y tế trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tăng giá dịch vụ xét nghiệm bất hợp lý.

Tin Cùng Chuyên Mục