Bột giặt NET (NET) dự chi hơn 78 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức 2022

Giang Phạm

Dự kiến, vào ngày 19/10/2023, cổ đông của NET sẽ nhận được tiền cổ tức vào tài khoản.

Công ty cổ phần Bột giặt NET (mã ck: NET) vừa thông báo ngày 10/10 tới sẽ là ngày cuối cùng đăng ký danh sách để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 35%, điều đó tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 3.500 đồng.

Với hơn 22 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET cần chi hơn 78 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Dự kiến, vào ngày 19/10/2023, cổ đông của NET sẽ nhận được tiền cổ tức vào tài khoản.

Hai cổ đông lớn của NET là Công ty TNHH Masan HPC (chiếm 52,25% vốn điều lệ) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (chiếm 36%), qua đó, hai công ty này dự kiến sẽ nhận về lần lượt gần 41 tỷ đồng và hơn 28 tỷ đồng cổ tức từ NET.

Tính trong 3 năm trở lại đây, đợt đợt chia cổ tức 2022 của NET là đợt có tỷ lệ chia thấp nhất. Dù vậy, tỷ lệ 35% của năm 2022 vẫn là mức chia cổ tức cao thứ 3 trong vòng một thập niên trở lại đây của Công ty.

Bột giặt NET (NET) dự chi hơn 78 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức 2022 - Ảnh 1

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2023, NET ghi nhận doanh thu thuần đạt 864,2 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ.  

Lợi nhuận gộp tăng vọt lên mức 202,1 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 3 lần nửa đầu năm ngoái, lên mức 9,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng gấp 4 lần lên 5,7 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay với 4,2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh, ghi nhận ở 98,4 tỷ đồng và 22,5 tỷ đồng. 

Kết quả là, NET lãi sau thuế 75,7 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do sự gia tăng doanh thu của sản phẩm nước giặt cộng hưởng cùng việc kiểm soát được chi phí nguyên liệu đầu vào.

Tính đến ngày 30/6/2023, NET ghi nhận tổng tài sản tại 914,3 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản tiền và các khoản tương đương tiền giảm 11,2% so với đầu năm, về mức 170,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng vọt lên mức 228 tỷ đồng, gấp 35 lần so với hồi đầu năm. 

Vốn chủ sở hữu của NET ghi nhận cuối quý II tại 914,3 tỷ đồng, tăng 20,4% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại 157 tỷ đồng, tăng 66,1% so với thời điểm ngày 1/1/2023.

Tin Cùng Chuyên Mục