Bột giặt Net

Masan sẽ nhảy vào bán bột giặt?

Masan sẽ nhảy vào bán bột giặt?

Vừa kiểm soát hệ thống Vinmart, Masan giờ đây tính toán bài toán mới để tối ưu hóa cho hệ thống phân phối, đã quyết định chào mua bột giặt Net.