Bột giặt NET (NET) lãi sau thuế trong 9 tháng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, vượt 27% kế hoạch cả năm

Giang Phạm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của NET ghi nhận mức tăng 13%, đạt 1.267,8 tỷ đồng. NET thu về 126,6 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 98% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 mà Công ty cổ phần Bột giặt NET (mã ck: NET) mới công bố cho thấy một kết quả tích cực. 

Cụ thể, trong quý III, Bột giặt NET ghi nhận doanh thu thuần đạt 403,5 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Doanh thu NET tăng chủ yếu nhờ doanh số của sản phẩm nước giặt tăng, cộng với việc kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào giúp tăng lợi nhuận gộp. 

Bột giặt NET (NET) lãi sau thuế trong 9 tháng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, vượt 27% kế hoạch cả năm - Ảnh 1
Bột giặt NET (NET) lãi sau thuế trong 9 tháng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, vượt 27% kế hoạch cả năm - Ảnh 2

Giá vốn hàng bán giảm 9,8% về mức 293,1 tỷ đồng, qua đó khiến lợi nhuận gộp tăng đáng kể, lên mức 110,4 tỷ đồng so với mức 64 tỷ đồng ghi nhận quý III năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 6,5 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ do tối ưu hóa dòng tiền của hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, các loại chi phí trong kỳ cũng tăng mạnh như chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Kết quả là, NET ghi nhận khoản lãi sau thuế 50,9 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của NET ghi nhận mức tăng 13%, đạt 1.267,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 65% lên mức 312,5 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ lên mức 16,3 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là lãi tiền gửi với 13,55 tỷ đồng. 

Bột giặt NET (NET) lãi sau thuế trong 9 tháng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, vượt 27% kế hoạch cả năm - Ảnh 3

Chi phí lãi vay tăng lên mức 7,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 chỉ ghi nhận có 304 triệu đồng. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả tăng trưởng của NET.

Kết quả tính chung 9 tháng, NET thu về 126,6 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 98% so với cùng kỳ.

Với kết quả này Bột giặt NET đã thực hiện được lần lượt 63% chỉ tiêu doanh thu thuần và vượt 27% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm, trong trường hợp đặt kế hoạch lợi nhuận cao 100 tỷ đồng. 

Đến hết quý III/2023, tổng tài sản của Bột giặt NET tăng 28% so với đầu năm lên gần 976 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền, tương đương tiền là 153,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, là khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 6,5 tỷ đồng đầu năm lên 297 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Khoản mục này đều là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. 

Chiếm tỷ trọng lớn trong khối tài sản của NET là tài sản ngắn hạn (chiếm 70%) với 706,5 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty tăng nhẹ khoảng 8% sau 9 tháng với giá trị 222,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 57,2% so với thời điểm 1/1/2023, còn 32 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, dư nợ vay tài chính ngắn hạn ở mức 263,1 tỷ đồng. Đây hoàn toàn là vay ngắn hạn từ ngân hàng và không có tài sản đảm bảo. Tài sản dở dang dài hạn tại thời điểm cuối quý III/2023 là 7,2 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm không ghi nhận khoản này. 

Vốn chủ sở hữu tăng 37% so với đầu năm, lên mức 460,8 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 207,9 tỷ đồng.  

Tin Cùng Chuyên Mục