Bột giặt NET (NET) dự chi 112 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 50%, đặt mục tiêu lãi sau thuế năm nay là 140 - 200 tỷ đồng

An An

NET đề ra kế hoạch năm 2024 khá thận trọng với mục tiêu doanh thu thuần đạt mức thấp sẽ là 1.900 tỷ đồng và mức cao là 2.100 tỷ đồng. Kế hoạch lãi sau thuế trong kịch bản mức thấp là 140 tỷ đồng và mức cao nhất là 200 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Bột giặt NET (mã ck: NET) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với một vài thông tin đáng chú ý.

Đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2024 kịch bản cao nhất là 200 tỷ đồng

Về bức tranh tài chính, nhìn lại năm 2023, NET duy trì kết quả kinh doanh tốt và đạt vượt mức kế hoạch thận trọng về cả doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế, thậm chí vượt xa mục tiêu lợi nhuận tại phương án tích cực.

Cụ thể, NET ghi nhận doanh thu tăng trưởng 18% so với thực hiện năm 2022, đạt 1.810 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng gấp 2 so với thực hiện năm trước, và vượt xa kế hoạch năm..

Bột giặt NET (NET) dự chi 112 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 50%, đặt mục tiêu lãi sau thuế năm nay là 140 - 200 tỷ đồng - Ảnh 1

Tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức gần 900 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 được đánh giá vượt trội so với các năm, tuy vậy năm 2024 dự đoán vẫn còn nhiều trở ngại, khó khăn, bất ổn khó lường của nền kinh tế trong nước và thế giới.

Bột giặt NET (NET) dự chi 112 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 50%, đặt mục tiêu lãi sau thuế năm nay là 140 - 200 tỷ đồng - Ảnh 2

Do đó, NET đề ra kế hoạch năm 2024 khá thận trọng với mục tiêu doanh thu thuần đạt mức thấp sẽ là 1.900 tỷ đồng và mức cao là 2.100 tỷ đồng. Kế hoạch lãi sau thuế trong kịch bản mức thấp là 140 tỷ đồng và mức cao nhất là 200 tỷ đồng.

Về định hướng, NET tiếp tục đi theo hướng trở thành nhà sản xuất lớn trong khu vực, tham gia chuỗi cung ứng ngành hàng chăm sóc gia đình Homecare trên toàn cầu.

Cùng với đó, NET duy trì nỗ lực áp dụng các giải pháp sản xuất xanh trong toàn hệ thống sản xuất để phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng xã hội. Đồng thời, công ty kết hợp kênh phân phối từ Masan, Netco để  thâm nhập thị trường hóa mỹ phẩm sâu rộng hơn.

Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 50%

Cũng theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Công ty cổ phần Bột giặt Net dự kiến lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023 với tỷ lệ 50%. Điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng.

Với 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty dự tính chi trả cho cổ đông là khoảng 112 tỷ đồng. Thời gian trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Tin Cùng Chuyên Mục