Chứng khoán APEC (APS) chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán

An An

Báo cáo tài chính sau soát xét, cho thấy lợi nhuận bán niên 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC) chuyển từ lãi hơn 46 tỷ đồng thành lỗ gần 137 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên sau soát xét, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, mã ck: APS) ghi nhận doanh thu hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 tăng 127% so với cùng kỳ năm trước, đạt 360,4 tỷ đồng.

Chứng khoán APEC (APS) chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán  - Ảnh 1
Chứng khoán APEC (APS) chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán  - Ảnh 2

Lỗ sau thuế 6 tháng ghi nhận tại 136,5 tỷ đồng, giảm gần 183 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, báo lãi 46 tỷ đồng. So với báo cáo tự lập, chi phí hoạt động sau soát xét của APS tăng 13 tỷ đồng lên 307 tỷ đồng.

Biến động chủ yếu đến từ chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) sau soát xét tăng lên 302 tỷ đồng. 

Kết quả, APS ghi nhận doanh thu hoạt động 6 tháng đầu năm đạt 360 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ các chi phí, công ty lỗ ròng sau thuế gần 137 tỷ đồng. Con số này vẫn khả quan hơn 6 tháng đầu năm ngoái với khoản lỗ hơn 304 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính tới thời điểm cuối quý II/2023 gần 22 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, khoản mục FVTPL ghi nhận hơn 517 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, cổ phiếu niêm yết có giá trị hợp lý là 313 tỷ đồng trong khi giá gốc lên đến gần 455 tỷ đồng. 

Ngoài ra, APS còn nắm giữ nhiều cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch như Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group (gần 141 tỷ đồng), Công ty cổ phần Apec Finance (30 tỷ đồng), Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng (15 tỷ đồng)… Tổng giá trị hợp lý tại thời điểm cuối quý II là 202 tỷ đồng trong khi giá gốc là gần 222 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 của Chứng khoán Apec là đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản mục “tạm ứng” trên bảng cân đối kế toán.

Cụ thể, tại ngày 30/6/2023, khoản tạm ứng cho các cá nhân là nhân viên công ty với mục đích tạm ứng kinh doanh số tiền 172,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này chỉ là 774 triệu đồng.

Theo đơn vị kiểm toán, tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét, kiểm toán viên chưa được cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến tình hình sử dụng các khoản tạm ứng nêu trên. APS sau đó đã có giải trình về ý kiến kiểm toán bị ngoại trừ. Công ty cho biết đã đánh giá các khoản tạm ứng trên là những khoản có thể gây ra tổn thất tài sản và đã thực hiện trích lập dự phòng 100% giá trị. 

"Tuy nhiên, thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi không đánh giá được tính hợp lý của số dư các khoản tạm ứng nêu trên, cũng như mục đích sử dụng các khoản tạm ứng này”, kiểm toán viên nêu trong báo cáo.

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán cho biết đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét, đơn vị kiểm toán không đánh giá được tính hợp lý của số dư các khoản tạm ứng nêu trên cũng như mục đích sử dụng các khoản tạm ứng này.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán còn đưa ra ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại các công ty thuộc Apec Group vào ngày 28/6/2023.

Tại ngày 30/06/2023, APS đang ghi nhận giá trị mã cổ phiếu API là 83,7 tỷ đồng và mã cổ phiếu IDJ là 133,1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra và đến nay chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên, các mã chứng khoán này hiện không giao dịch được theo yêu cầu của Cơ quan chức năng.

Tin Cùng Chuyên Mục