Chứng khoán Bảo Việt (BVS) báo lãi ròng 48,7 tỷ đồng, giảm 24% so với quý I năm ngoái

Như Quỳnh

Chi phí hoạt động tăng đột biến trong quý I khiến lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán Bảo Việt không đạt như kỳ vọng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Mã CK: BVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với lãi ròng đạt 48,7 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nghiệp vụ môi giới chứng khoán tiếp tục là mảng kinh doanh chủ đạo tại BVS khi mang về 103,9 tỷ, tăng 21% so với quý I/2021. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 33% lên 73 tỷ đồng. Tổng doanh thu hoạt động tăng 17% lên 249 tỷ đồng.

Dù doanh thu tăng trưởng tốt, lợi nhuận trước thuế của BVS lại giảm do chi phí hoạt động tăng đột biến từ 87,7 tỷ lên 114 tỷ đồng. Phần lớn số tiền được dùng để trang trải cho chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán (88 tỷ) và lỗ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ - FVTPL (19,8 tỷ). 

Sau khi trừ các chi phí khác, Chứng khoán Bảo Việt thu về lợi nhuận trước thuế 61 tỷ, giảm 22% so với quý I năm trước. 

Ảnh: BVS. 
Ảnh: BVS. 

Năm 2022, Chứng khoán Bảo Việt đặt kế hoạch doanh thu 1.169 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 351 tỷ đồng. Như vậy trong quý I, BVS đã hoàn thành lần lượt 21% và 17% mục tiêu ở hai chỉ tiêu này. 

Về mặt tài chính, tính đến ngày 31/3, BVS nắm giữ 5.960 tỷ đồng tài sản, tăng 4% so với hồi đầu năm. Mặc dù vậy thanh khoản không quá cao khi tiền và các khoản tương tiền chỉ đạt 54 tỷ - giảm 18% so với đầu kỳ và chỉ chiếm 0,91% tổng tài sản. 

Trong cùng kỳ, nợ phải trả tại Chứng khoán Bảo Việt tăng 5% lên 3.763 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn (2.870 tỷ) và các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (493 tỷ). Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 1,71 lần.

Vào ngày 3/4, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (NSV) phát hành vào ngày 5/7/2021, BVS với tư cách là tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu đã lên tiếng chịu trách nhiệm về việc ngừng chuyển quyền sở hữu trái phiếu NSV. 

BVS cũng cam kết sẽ liên hệ với tổ chức phát hành để có thông tin cụ thể hơn cho các trái chủ của NSV tính đến ngày 3/4/2022. 

Ngoài ra, BVS khẳng định không thực hiện chào bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu thứ cấp giữa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (công ty mẹ của NSV) và các nhà đầu tư.

Tin Cùng Chuyên Mục