Chứng khoán Pinetree chuẩn bị phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

An An

Công ty dự kiến phát hành đợt I với tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, thời gian trong quý III và quý IV/2024 hoặc quý I/2025. Đợt phát hành thứ hai với giá trị 200 tỷ đồng, thời gian trong năm 2025.

Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree vừa công bố Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu thông qua 2 đợt phát hành với tổng mệnh giá chào bán dự kiến tối đa là 400 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành. 

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành đợt I với tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, thời gian trong quý III và quý IV/2024 hoặc quý I/2025. Đợt phát hành thứ hai với giá trị 200 tỷ đồng, thời gian trong năm 2025. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng tiền trước bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác và đầu tư cho hoạt tự doanh chứng khoán.

Cũng trong ngày 30/5/2024, Hội đồng quản trị Chứng khoán Pinetree cũng thông qua Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Pinetree và Hanwha Investment and Securities Co.Ltd với tổng giá trị bảo lãnh 20 triệu USD.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong quý II tới đây. Cụ thể, Chứng khoán Pinetree sẽ phát hành thêm 3.880.000 cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị 38,8 tỷ đồng, tương đương 4% số cổ phần đã phát hành.

Ngày 4/6/2024, Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree mới công bố thông tin về việc ký thoả thuận bảo lãnh thanh toán cho khoản vay hạn mức 250 tỷ đồng của công ty này với Ngân hàng NongHyup - Chi nhánh Hà Nội và Công ty mẹ Hanwha Investment & Securities.

Chứng khoán Pinetree chuẩn bị phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp  - Ảnh 1

Chứng khoán Pinetree thành lập từ năm 2003, tiền thân là công ty Chứng khoán Mê Kông, đến năm 2017 đổi tên thành HFT. Công ty hiện có vốn điều lệ là 970 tỷ đồng, cổ đông lớn là Công ty Chứng khoán Hàn Quốc Hanwha Investment & Securitie.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2024, doanh thu hoạt động đạt hơn 72,3 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu tăng mạnh là do Chứng khoán Pinetree ghi nhận lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 99,5% đạt hơn 43,3 tỷ đồng.

Chứng khoán Pinetree chuẩn bị phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp  - Ảnh 2

Khấu trừ chi phí, Chứng khoán Pinetree báo lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý I/2024 đạt gần 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 3 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I, tổng nợ phải trả của công ty là 1.554 tỷ đồng, toàn bộ là nợ phải trả ngắn hạn, không ghi nhận nợ dài hạn.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính tại ngày 31/3/2024 đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 48,7% so với đầu năm. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước hơn 13,5 tỷ đồng, tăng 100% so với đầu năm 2024.

Cuối quý I/2024, tổng vốn chủ sở hữu của Chứng khoán Pinetree đạt hơn 1.510 tỷ đồng, trong đó, vốn góp chủ sở hữu là 970 tỷ đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối là gần 28 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ hơn 1 tỷ đồng. Thặng dư cổ phần là 510 tỷ đồng, giữ nguyên so với thời điểm đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục