Phát hành trái phiếu

Ngân hàng

Ngân hàng "đua" hút vốn từ trái phiếu

Hàng chục ngân hàng tăng mạnh phát hành trái phiếu để hút vốn trung và dài hạn đã làm thay đổi trật tự huy động vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý II này.