Công ty Chứng khoán MB (MBS) phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

An An

Đây là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Lượng trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi. Kỳ hạn trái phiếu là 48 tháng (4 năm).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã ck: MBS) - công ty do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi phối hơn 67% vốn mới đây cho biết muốn phát hành tối đa 2.000 trái phiếu mã MBSH2327001 với mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị. Tổng giá trị phát hành trái phiếu theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Lượng trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi. Kỳ hạn trái phiếu là 48 tháng (4 năm). Thời gian dự kiến thực hiện là trong quý IV/2023.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 539 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ.

Các khoản chi phí hoạt động cũng tăng 14% lên mức 173 tỷ đồng, trong đó chi phí môi giới chiếm 151 tỷ đồng (tăng 24%). Sau khi trừ các chi phí, MBS lãi trước thuế 208 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ - Ảnh 1

Đáng chú ý, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 26 tỷ đồng. Lãi cho vay và phải thu đạt 185 tỷ đồng, cũng giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng là, doanh thu môi giới tăng 42% so với cùng kỳ, lên mức 214 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giá trị giao dịch chứng khoán toàn thị trường quý III tăng mạnh. Khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 78% lên gần 50 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, MBS có quy mô tài sản đạt 12.406 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tại danh mục tự doanh, giá trị tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 56% so với đầu năm về 1.137 tỷ đồng, song cao hơn 6% so với thời điểm cuối quý II.

Dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của MBS tính đến 30/9/2023 đạt 6.541 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối quý trước. Trong đó cho vay margin chiếm 6.367 tỷ đồng, tăng 1.210 tỷ đồng so với cuối quý II.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ - Ảnh 2

Tổng dư nợ ký quý của MBS tăng liên tiếp trong ba quý đầu năm nhưng vẫn đang thấp hơn mức đỉnh hơn 6.600 tỷ đồng ghi nhận trước đó một năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, MBS đang ghi nhận tổng nợ phải trả là 7.540,4 tỷ đồng, trong đó chiếm hầu hết là nợ phải trả ngắn hạn với 7.539 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tới 90%, ghi nhận tại 7.286 tỷ đồng, MBS không ghi nhận vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Tin Cùng Chuyên Mục