Chứng khoán VIX chốt quyền phát hành cổ phiếu tổng tỷ lệ 115%

Quỳnh Chi

Chứng khoán VIX dự kiến chào bán 127,7 triệu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1.

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã CK: VIX) vừa ban hành Quyết định thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu với tổng tỷ lệ 115%, trong đó trả cổ tức tỷ lệ 15% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.

HĐQT Chứng khoán VIX vừa thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 và mua cổ phiếu phát hành thêm là 8/9/2021.

Chứng khoán VIX dự kiến chào bán 127,7 triệu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1. Với giá chào bán 10.000 đồng/cp, số tiền dự thu về là 1.277 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 639 tỷ bổ sung cho nguồn vốn hoạt động tự doanh, 511 tỷ cho vay ký quỹ và 127,7 tỷ cho bảo lãnh phát hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến phát hành 19,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 15%. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 (gần 217,8 tỷ đồng). Như vậy, VIX sẽ dùng 88% lợi nhuận tích lũy để trả cổ tức. 

Sau khi phát hành 146,8 triệu cổ phiếu với tổng tỷ lệ 115%, vốn điều lệ có thể tăng từ 1.277 tỷ đồng lên 2.745 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý II/2021, doanh thu của VIX đạt 356 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2020. Trong quý, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 265 tỷ đồng, tăng 116,9 tỷ đồng, tương đương mức tăng 79,2%. Kết quả, VIX báo lãi sau thuế quý II đạt 107,8 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước (70,7 tỷ đồng)

Lũy kế 6 tháng năm 2021, doanh thu của VIX đạt 867 tỷ đồng, gấp 3,3 lần nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 427 tỷ đồng và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm 2021.

Cổ phiếu VIX chốt phiên 20/8 ở mức giá 29.500 đồng/cp, tăng 46% so với mức gần nhất cuối tháng 7, nhưng giảm 29% so với vùng đỉnh giữa tháng 3.

Tin Cùng Chuyên Mục