PVGasD (PGD) chi 180 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Quỳnh Chi

Năm 2020 Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PVGasD – mã PGD) đạt 203 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 13% so với cùng kỳ.

Ngày 6/9/2021 tới đây PVGasD sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 4/10/2021.

Như vậy với gần 90 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PVGaD sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 PVGasD đạt 7.527 tỷ đồng doanh thu, giảm 5,7% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 13,1% xuống còn 203 tỷ đồng. EPS đạt 2.138 đồng. Tính đến 31/12/2020 PVGasD còn 237 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 178 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 12 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Quý 2/2021, PVGasD đạt hơn 74 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 55,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ hơn 3 tỷ đồng ghi nhận quý 2 năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần 4.504 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành trên 54% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 127,4 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 98 tỷ đồng, tăng 112% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái và hoàn thành 48% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 1.042 đồng.

Trên thị trường cổ phiếu PGD đang giao dịch quanh mức 32.000 đồng/cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục