Cơ điện lạnh (REE) sắp phát hành 53,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Linh Anh

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành của REE sẽ tăng từ 355,4 triệu lên 408,7 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã CK: REE) vừa thông qua phương án phát hành hơn 53,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15%. Điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận về 15 cổ phiếu mới.

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành của REE sẽ tăng từ 355,4 triệu lên 408,7 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa diễn ra cuối tháng 3, cổ đông REE đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.

Cơ điện lạnh (REE) sắp phát hành 53,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 - Ảnh 1

Với mức cổ tức năm 2023, cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả phù hợp nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư và phát triển các dự án mới.

REE dự kiến dùng hơn 1 triệu cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2023 xuất sắc. Giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu ESOP này dự kiến sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, công ty REE đặt mục tiêu doanh thu 10.962 tỷ đồng, lợi nhuận ròng kỳ vọng đạt 2.700 đồng, lần lượt tăng 17% và 0,3% so với kết quả năm 2022.

Tin Cùng Chuyên Mục