Cổ đông của Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) sắp được nhận gần 338 tỷ đồng tiền trả cổ tức

Linh An

Thời gian thanh toán cho cổ đông của QTP dự kiến vào ngày 31/01/2024. 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (mã ck: QTP) mới đây thông báo ngày 12/12/2023 tới sẽ là ngày cuối cùng đăng ký để nhận cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện là 7,5%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 750 đồng. Với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nhiệt điện Quảng Ninh cần chi gần 338 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/01/2024. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông QTP đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Do đó, cổ đông QTP vẫn sẽ còn đợt nhận cổ tức nữa từ Công ty.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo quý III/2023, QTP ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.507 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cổ đông của Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) sắp được nhận gần 338 tỷ đồng tiền trả cổ tức - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán giảm 15,8% về mức 2.444 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm mạnh về 62,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận tại 235,5 tỷ đồng. 

Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế của QTP trong quý III/2023 đạt 11,6 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần công ty có sự tăng trưởng 13%, lên 9.211 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 46%, lùi về 403,8 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2023, QTP có tổng cộng nguồn vốn là 7.440 tỷ đồng, giảm hơn so với con số 8.050 tỷ đồng hồi đầu năm. 

Tổng nợ phải trả tăng tăng 6,8% so với đầu năm, lên mức 2.018 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với 1.746 tỷ đồng. Tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn, dài hạn giảm so với cùng kỳ, lùi về 716,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận tại 5.421 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 6.162 tỷ đồng hồi đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 417,2 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục